Informatie voor patiënt en verzekerde

Voor onderstaande onderwerpen hebben we de belangrijkste informatie verzameld. Bekijk per onderwerp ook factsheets en veelgestelde vragen.

Komt u er niet uit?

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Ons Informatie- en Contactcentrum beantwoordt graag uw vragen over de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Wij beantwoorden bijvoorbeeld vragen over:

  • tarieven en rekeningen van zorgaanbieders (zoals huisartsen, tandartsen en ziekenhuizen);
  • onze beleidsregels;
  • de rechtmatigheid van declaraties en polisvoorwaarden;
  • de acceptatieplicht door zorgverzekeraars.

Bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 770 8 770 (lokaal tarief). U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: info@nza.nl.

Wij bemiddelen niet in conflicten tussen patiënten en zorgaanbieders over facturen. Wij mengen ons ook niet in individuele geschillen tussen een verzekerde en een zorgverzekeraar/zorgkantoor.