Informatie voor patiënt en verzekerde

Voor onderstaande onderwerpen hebben we de belangrijkste informatie verzameld. Bekijk per onderwerp ook factsheets en veelgestelde vragen.

Komt u er niet uit?

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Wij beantwoorden graag uw vragen over de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Denkt u hierbij aan de volgende onderwerpen:

  • tarieven en rekeningen van zorgaanbieders (zoals huisartsen, tandartsen en ziekenhuizen);
  • onze beleidsregels;
  • de rechtmatigheid van declaraties en polisvoorwaarden;
  • de acceptatieplicht door zorgverzekeraars.

Via 088 - 770 8 770 (lokaal tarief) kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met ons Informatie- en Contactcentrum. 

We zijn ook per e-mail bereikbaar: info@nza.nl.

Ons meldpunt

Wilt u een melding doen, ga dan naar de pagina van ons Meldpunt voor meer informatie.