Formulier Initiatief reguliere zorg

Persoonsgegevens

Indien van toepassing.

Organisatiegegevens

Omschrijving initiatief

Beschrijf hier zo goed mogelijk uw initiatief. Het beantwoorden van de volgende vragen kunnen u daarbij helpen:
• Welke zorg blijft nu liggen?
• Welke patiëntgroepen wilt u opstarten/inplannen?
• Hoe pakt u dat aan?
• Waar ervaart u capaciteitsproblemen/knelpunten?
• Welke oplossingen wilt u aandragen?

Provincie/gemeente

Geef aan onder welke provincie het initiatief valt

Zorgsector

Onder welke zorgsector valt het initiatief (hoofdzakelijk)?

Kies hier de zorgsector die het beste aansluit bij uw beroep.

Zorgcategorie

Voor welke zorgcategorie biedt het initiatief een oplossing?

Kies hier de categorie die het beste aansluit bij uw oplossing.

Betrokken stakeholders

Zijn er zorgaanbieders betrokken?
Zijn er zorgverzekeraars betrokken?
Zijn er zorgkantoren betrokken?
Zijn er branchepartijen / beroeps- verenigingen betrokken?
Zijn er patiënten- organisaties betrokken?
Zijn er gemeentes betrokken?
Zijn er overheidsorganen en/of toezichthouders betrokken?

Bijv. VWS, NZa, IGJ, Zorginstituut, ACM, AFM?

Zijn er nog andere stakeholders betrokken?

Eventuele knelpunten

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor het verwerken van uw initiatief hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Met deze gegevens kunnen wij uw initiatief goed registreren en contact met u opnemen als dat nodig is. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw initiatief te registreren en daar een vervolg aan te geven.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om inzicht te krijgen welke initiatieven door wie zijn opgepakt.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens gedurende de looptijd van het project Planbare zorg.

Wat als ik geen toestemming geeft voor het verwerken van mijn persoonsgegevens en hoe trek ik mijn toestemming in?

Geeft u geen toestemming dan kunnen wij het initiatief niet aannemen. Het is voor ons belangrijk om te weten van wie het initiatief afkomstig is, zodat we eventueel contact kunnen opnemen en het initiatief goed kunnen verwerken. Wilt u uw toestemming intrekken dan stuurt u een e-mail te sturen naar info@nza.nl ovv ‘coördinatie planbare zorg’. Wij verwijderen dan uw persoonsgegevens en nemen geen contact meer met u op.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring