Gebruikersonderzoek website NZa

EnquĂȘte gebruikersonderzoek website Nederlandse Zorgautoriteit

Door deze 2 vragen te beantwoorden, helpt u ons deze website beter te maken.

U bezoekt deze site als: *
Bent u bereid deel te nemen aan verdere gebruikers- onderzoeken? *

Bent u bereid deel te nemen aan verdere gebruikersonderzoeken? Laat dan uw e-mailadres achter.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Op dit formulier stellen wij u drie vragen voor het onderzoek onder de gebruikers van deze website. De gegevens worden uitsluitend voor dit gebruikersonderzoek gebruikt dat bestaat uit 2 onderdelen: 1. een kwalitatief onderzoek door onderzoeksbureau Eend 2. een kwantitatief onderzoek door Inhoud Telt.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Met deze gegevens krijgen wij een beter beeld van het soort bezoekers op NZa.nl en het doel van hun bezoek. Daarmee kunnen we de relevante informatie op de website voor onze gebruikers beter op inrichten. Deelname aan dit onderzoek gebeurt op vrijwillige basis. Heeft u aangegeven deel te willen nemen aan verdere gebruikersonderzoeken en heeft u hiervoor uw e-mailadres opgegeven? Dan gebruikt het onderzoeksbureau Eend deze informatie om contact met u op te nemen voor het kwalitatief onderzoek.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De gegevens van dit onderzoek gebruiken Bureau Eend en Inhoud Telt om analyses over het gebruik van de website te kunnen maken. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Als u zich heeft opgegeven voor verdere deelname aan het gebruikersonderzoek dan neemt bureau Eend via uw e-mailadres contact met u op. Dit e-mailadres wordt verder nergens voor gebruikt.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden gedurende het onderzoek bewaard. Na oplevering van het eindrapport worden uw gegevens direct daarna vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *