Zorgbeeldportaal

Zorgbeeld is hèt portaal dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars, het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) inzicht biedt in de capaciteit van reguliere zorg tijdens de coronapandemie. Dit inzicht helpt zorgaanbieders bij de onderlinge samenwerking om de toegankelijkheid van de Covid-zorg en reguliere zorg te kunnen borgen en zorgverzekeraars bij de zorgbemiddeling voor hun verzekerden. Het Zorgbeeld is ontwikkeld door de NZa, in nauwe samenwerking met onder andere LCPS, het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 

De NZa ziet toe op de toegankelijkheid van zorg. Ook in tijden van corona waar de druk op de zorg groot is, moeten patiënten die zorg nodig hebben erop kunnen blijven vertrouwen dat ze die zorg ook krijgen. We willen daarom met Zorgbeeld sturingsinformatie bieden die partijen helpt om de doorgang van de reguliere zorg naast coronazorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit alles om oplopende wachttijden en blijvende gezondheidsschade in de toekomst tegen te gaan.

Hoe werkt het?

Het Zorgbeeldportaal kent twee kanten: aan de ene kant verzamelt Zorgbeeld informatie van zorgaanbieders en aan de andere kant laat het informatie zien over de toegankelijkheid van zorg in de eigen regio, maar ook in andere regio’s. Zo krijgen zorgaanbieders en ROAZ-en sturingsinformatie om de doorgang van de reguliere zorg naast coronazorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Verzekeraars kunnen met behulp van de informatie zien waar ze hun verzekerden naar toe kunnen sturen.

Gegevens aanleveren

Sinds 10 november leveren ziekenhuizen al informatie aan over de druk op de zorg. Vanaf 7 december breiden we de uitvraag uit en vragen we de ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken naar de capaciteit van een aantal minder urgente planbare zorgbehandelingen, zoals staar- en heupoperaties. Het Zorgbeeldportaal is voor deze twee informatiestromen daarom ingedeeld in twee opties:

Monitoring druk op de zorg

Via de optie ‘Monitoring druk op de zorg’ leveren ziekenhuizen de informatie over de druk op de (veelal semi-urgente) zorg aan. De zorgaanbieders voor wie het relevant is, hebben hiervoor al een account voor het portaal gekregen. Meer informatie over het aanleveren en de werking van het portaal leest u in de Handleiding van het Zorgbeeldportaal.

Toegankelijkheid minder urgente planbare zorg

Via de optie ‘Toegankelijkheid van minder urgente planbare zorg’ leveren ziekenhuizen en behandelklinieken informatie aan over een aantal planbare behandelingen. Om ervoor te zorgen dat de informatie zo actueel mogelijk is, vragen we zorgaanbieders;

  • de status van de informatie te wijzigen als de beschikbaarheid van of de wachttijd voor een behandeling wijzigt;
  • en wekelijks in te loggen om de status van deze informatie, ook al is deze onveranderd, te bevestigen.

Meer informatie