Herstelzorg na corona: de mogelijkheden voor bekostiging op een rij

Sommige patiënten houden langdurige of blijvende klachten over aan een corona-infectie. 
Mensen met dit zogeheten Covid-19 Associated Syndrome (CAS) hebben vaak longschade en kunnen fysieke klachten ervaren, zoals vermoeidheid, benauwdheid, duizeligheid en spierpijn. Maar ook mentale klachten zoals angst, slaapstoornissen en posttraumatische stress kunnen een rol spelen.

Long Alliantie Nederland (LAN) en het Longfonds stelden hiervoor de handreiking ‘Behandeling en begeleiding van post-COVID-19 patiënten’ op. Hierin staan aanbevelingen over zorg aan een patiëntengroep die blijvende klachten heeft overgehouden aan een corona-infectie.

Hoe breng ik herstelzorg in rekening?

Herstelzorg na een infectie met Covid-19 kan op verschillende manieren in rekening gebracht worden met de huidige regels voor de bekostiging. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Zo kunnen reguliere consulten en zittingen via de huidige prestaties en tarieven in rekening worden gebracht. Daarnaast is er voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars veel ruimte voor het opzetten en uitvoeren van experimenten met andere of nieuwe vormen van herstelzorg. 

Dit zijn mogelijkheden om nieuwe vormen van herstelzorg te bekostigen: 

 • Gezamenlijke zorgtrajecten voor herstelzorg  

  Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen gebruik maken van de beleidsregel Innovatie en de mogelijkheden voor experimenten. Hiermee kunnen zij ook samen met andere zorgaanbieders een experiment starten om multidisciplinair samen te werken. Daarmee stimuleren we gezamenlijke zorgtrajecten voor herstelzorg van Covid-19 patiënten. Zie ook de Wegwijzer voor het bekostigen van digitale zorg.

 • Kortdurende zorg: proeftuin en experimenten
  Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben verschillende mogelijkheden om, door middel van een experiment, aanvullende maatwerkafspraken te maken in de kortdurende zorg. Hier zijn grofweg 3 mogelijkheden voor: Beleidsregel proeftuin kortdurende zorg, experimentprestatie (resultaatbeloning en zorgvernieuwing) in de Beleidsregel eerstelijnsverblijf en de experimentprestatie binnen de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. In de wegwijzer Experiment starten in de kortdurende zorg staan de verschillende experimenten en proeftuinen toegelicht.

 • Huisartsenzorg: beloningsafspraken voor vernieuwing

  Het 3e segment in de bekostiging van de huisartsenzorg richt zich op het belonen van uitkomsten en het stimuleren van vernieuwing. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen hiermee (belonings-)afspraken maken over de resultaten van de inzet in huisartsenzorg of multidisciplinaire zorg.

 • Paramedische zorg: maatwerkafspraken via facultatieve prestatie

  Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen gebruik maken van de facultatieve prestatie  paramedische zorg om maatwerkafspraken te maken voor herstelzorg. 

Voorbeelden van innovaties en samenwerking

De NZa stimuleert met deze mogelijkheden samenwerking en innovatie in de zorg. Lees ook ons magazine Zorginnovaties van 2012 tot nu… voor een overzicht van voorbeelden van innovaties door zorgverzekeraars en zorgaanbieders.