Nog 2175 lege bedden in langdurige zorg, helft minder dagbesteding

Begin september waren in de langdurige zorg bijna 2175 meer bedden leeg dan voor de corona-uitbraak. Tijdens de piek waren dat nog ongeveer 5000 bedden. Ook blijkt uit de analyse door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van de gevolgen van de corona-uitbraak voor de langdurige zorg dat na de corona-uitbraak ruim de helft minder dagbesteding was voor mensen in de langdurige zorg.

Uit onze contacten met zorgkantoren en zorgaanbieders blijkt dat de tweede golf van de corona-uitbraak – net als de eerste golf – ook weer grote gevolgen heeft voor de langdurige zorg. De NZa blijft de komende periode in kaart brengen wat deze gevolgen zijn aan de hand van genoemde gegevens. Ook houden wij nauw contact met zorgaanbieders en zorgkantoren over de ontwikkelingen in de sector.

Leegstand

Het aantal leegstaande bedden in de langdurige zorg is verder afgenomen. Begin augustus stonden nog zo’n 2600 bedden leeg. Begin september waren dat er nog 2175. Dat betekent dat in die periode meer mensen de stap naar het verpleeghuis hebben gezet. De regionale verschillen zijn groot. Zo was in sommige regio’s, waaronder Flevoland, Drenthe en Friesland, het aantal leegstaande bedden begin september nog lager dan de tweede week van dit jaar. Het aantal afgegeven indicaties lag vanaf begin/halverwege augustus tot begin september boven het niveau van 2018 en 2019.

Dagbesteding

Daarnaast hebben we voor het eerst een beeld van de gevolgen van de corona-uitbraak voor de extramurale dagbesteding in de langdurige zorg. Op basis van de meest recente cijfers van Vektis blijkt dat de gevolgen van de corona-uitbraak en de daaropvolgende maatregelen groot waren. Ten opzichte van de eerste 2 maanden van 2020 is in april en mei minder dan de helft aan prestaties voor dagbesteding gedeclareerd.

Wachtlijsten en sterfte

De wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg zijn na een flinke stijging in het voorjaar sinds begin augustus weer bijna terug op het niveau van voor de corona-uitbraak. De sterftecijfers onder mensen die recht hebben op langdurige zorg weken tot begin september niet af ten opzichte van vorig jaar. In de eerste twee weken van augustus was het aantal sterfgevallen wel opnieuw hoger. Dit viel samen met de hittegolf.