Archief weblog

#Januari 2021

Forse inspanning ziekenhuizen leidt in december tot meer zorgverlening dan verwacht

28-01-2021 | 15:30

Nederlandse ziekenhuizen zijn er ook in december in geslaagd een groot deel van de zorg doorgang te laten vinden. In december is het geschat aantal patiëntencontacten per week zelfs iets hoger dan in dezelfde maand in 2018 en 2019.

Het aantal geregistreerde polikliniekbezoeken (al dan niet op afstand) en operaties ligt rond het niveau van de afgelopen jaren in december.

Lees ons bericht.

________________________________

Aantal verwijzingen naar ziekenhuiszorg blijft achter

20-01-2021 | 10:15

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten hebben kunnen uitschrijven naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken was vorige week 76% van wat we naar schatting zouden verwachten zonder corona-uitbraak.

Naar de ggz werden naar schatting juist iets meer verwijzingen uitgeschreven dan verwacht.

Lees verder in ons nieuwsbericht.

________________________________

Afschaling reguliere zorg vergelijkbaar met vorige week, regionaal wel verschillen

14-01-2021 | 16:00

De afschaling van de reguliere ziekenhuiszorg is deze week vergelijkbaar met vorige week. Dat blijkt uit de gegevens over de druk op de reguliere zorg die Nederlandse ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit. De gemiddelde afschaling van de operatiecapaciteit is op dit moment 50%. Dat is vergelijkbaar met vorige week (51% afschaling).

Bekijk ons bericht.

________________________________

Reguliere ziekenhuiszorg de afgelopen week iets verder afgeschaald

07-01-2021 | 16:45

Ziekenhuizen hebben de reguliere zorg sinds vorige week opnieuw iets verder afgeschaald. Zo stijgt het percentage ziekenhuizen licht dat bij de Nederlandse Zorgautoriteit aangeeft de kritiek planbare zorg nog maar deels te kunnen leveren; van 29 naar 31%. Semi(acute) zorg is nog wel in alle regio’s beschikbaar. Wel geeft 3% van de ziekenhuizen aan dat nog maar deels te kunnen leveren.

U leest meer in ons nieuwsbericht.

________________________________

#December 2020

Ziekenhuizen schalen zorg verder af, verwijzingen ggz en ziekenhuiszorg redelijk stabiel

30-12-2020 | 12:30

Landelijk is de operatiecapaciteit voor reguliere zorg met 50% afgeschaald. Daarnaast geeft 29% van de ziekenhuizen aan de kritisch planbare zorg, zorg die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, nog maar deels te kunnen leveren. Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten hebben kunnen uitschrijven naar de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken ligt momenteel op 78% van het verwachte aantal verwijzingen zonder coronacrisis. In de voorafgaande weken lag dat percentage nog rond de 85%. Het absolute aantal verwijzingen valt, net als in voorgaande jaren, lager uit door de kerstperiode. Opvallend is dat het aantal spoedverwijzingen kindergeneeskunde behoorlijk stabiel blijft.

Meer in ons nieuwsbericht.

________________________________

Ziekenhuiszorg nog op peil in november, huidige situatie is zorgelijk en vraagt om nog intensievere samenwerking

23-12-2020 | 12:00

In november was het geschatte aantal patiëntencontacten en operaties per week nog ongeveer op hetzelfde niveau als in 2018 en 2019. Oncologen zagen net als de vorige maanden nog steeds meer nieuwe patiënten voor oncologische diagnostiek en behandeling. Zie ons nieuwsbericht.

________________________________

Verwijzingen ggz en medisch-specialistische zorg stabiel

17-12-2020 | 13:00

Het aantal verwijzingen dat huisartsen hebben kunnen uitschrijven, is de afgelopen weken stabiel. We schatten het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen op dit moment op 87% van het verwachte aantal verwijzingen zonder coronacrisis.

De verwijzingen naar de ggz zijn al een aantal weken net onder het niveau dat we zouden verwachten zonder corona-uitbraak. Wel zien we de afgelopen weken bij de ggz meer verwijzingen voor jongeren en meer verwijzingen voor ADHD en autisme. Lees verder in ons nieuwsbericht.

________________________________

Publicatie informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd'

16-12-2020 | 11:45

Het is belangrijk dat mensen met gezondheidsklachten altijd contact opnemen met de huisarts of de vaste zorgverlener, ook in coronatijd.  Met deze boodschap publiceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op woensdag 16 december 2020 de informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?’. Een boodschap die juist in deze tijd van harde lockdown opnieuw moet worden gebracht. Deze informatiekaart is samen met het bijbehorende visitekaartje te vinden op www.rijksoverheid.nl/zorgnodigincoronatijd.

Daar zijn ook versies beschikbaar die zijn opgemaakt zodat ze gedrukt kunnen worden. Naast het digitale gebruik kan een gedrukte informatiekaart worden opgehangen en een stapeltje visitekaartjes bijvoorbeeld bij de balie van een apotheek of poli worden neergelegd.

De informatiekaart is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit, Patiëntenfederatie Nederland, MIND, Landelijke Huisartsenvereniging, Federatie Medisch Specialisten, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland.

________________________________

Ook in 2021 vergoeding coronakosten voor aanbieders langdurige zorg

16-12-2020 | 10:00

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen ook volgend jaar een vergoeding krijgen voor kosten die zij maken als gevolg van de corona-crisis. Het gaat dan om doorlopende kosten en extra kosten waar zij geen invloed op hebben. Zie ons nieuwsbericht.

________________________________

Aanvullende maatregelen noodzakelijk om zorg voor corona- en niet-coronapatiënten toegankelijk te houden

15-12-2020 | 07:00

Als het aantal coronabesmettingen niet snel daalt, leidt dit onvermijdelijk tot een crisis op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg. Met ernstige gevolgen voor iedereen die in Nederland zorg nodig heeft en zorgmedewerkers. Dat schreef de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dit weekend aan de Minister voor Medische zorg Tamara van Ark.

Lees verder ons nieuwsbericht.

________________________________

Belang regionale samenwerking blijft groot vanwege druk op reguliere zorg

10-12-2020 | 14:00

Nederlandse ziekenhuizen kunnen vanwege de behandeling van coronapatiënten op dit moment ruim een kwart minder operaties uitvoeren dan zij onder normale omstandigheden doen. Dat blijkt uit de cijfers die ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal over de beschikbare capaciteit die zij hebben voor het leveren van reguliere zorg. Lees erover in ons nieuwsbericht.

________________________________

#November 2020

In oktober lijkt inhaalslag ziekenhuiszorg voorbij

 27-11-2020 | 15:01

Het aantal geregistreerde patiëntcontacten en behandelingen in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken was in oktober vergelijkbaar met dezelfde periode in 2018 en 2019. Daarnaast publiceren we voor het eerst cijfers uit ons Zorgbeeldportaal, waarin inmiddels bijna alle ziekenhuizen de actuele beschikbaarheid van reguliere zorg bijhouden. Ga hier naar ons bericht.

________________________________

Aantal verwijzingen huisartsen naar ziekenhuiszorg en ggz stijgt

20-11-2020 | 10:30

Huisartsen hebben vorige week weer meer verwijzingen kunnen doen voor hun patiënten naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Vorige week was dit 80% van het verwachte aantal verwijzingen zonder corona-uitbraak. In de voorafgaande weken lag dit percentages lager, rond de 72 procent. Bij verwijzingen voor gezondheidsklachten die kunnen duiden op kanker zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Lees erover in ons nieuwsbericht.

________________________________

Dit najaar opnieuw minder verwijzingen oncologie

13-11-2020 | 10:30

Dit najaar hebben huisartsen opnieuw minder verwijzingen kunnen doen naar ziekenhuizen voor zorgvragen die kunnen duiden op kanker. Het aantal verwijzingen bij mogelijk oncologische zorgvragen lag vorige week op 73% van wat we zouden verwachten zonder corona-uitbraak. Dat blijkt uit de verwijzingsrapportage voor ziekenhuiszorg door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit doen we op basis van cijfers van ZorgDomein. Lees hierover in ons nieuwsbericht.

________________________________

Zorgbeeldportaal ondersteunt samenwerking reguliere zorg

11-11-2020 | 15:03

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) biedt zorgaanbieders en ROAZ-regio’s via het digitaal portaal Zorgbeeld inzicht in de beschikbaarheid van reguliere zorg in een regio. Dit inzicht helpt zorgaanbieders tijdens de coronacrisis bij de onderlinge samenwerking om de toegankelijkheid van de corona-zorg en reguliere zorg te kunnen borgen. In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelde de NZa samen met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) het portaal voor de reguliere zorg. Zorgbeeld biedt inzicht in de regio, maar geeft ook een landelijk beeld. Zo kunnen we samen met ziekenhuizen, klinieken en zorgverzekeraars knelpunten oplossen. Lees het nieuwsbericht.

________________________________

Verwijzingen naar ziekenhuis op 73% van verwachte niveau

06-11-2020 | 14:37

Het aantal verwijzingen dat huisartsen konden doen naar de ziekenhuiszorg lag vorige week op 73% van het verwachte niveau zonder corona. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen weken. Daarmee is het totaal aantal gemiste verwijzingen naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken opgelopen tot 990 duizend. Dat blijkt uit nieuwe analyses van data van ZorgDomein door de Nederlandse Zorgautoriteit. Lees hier alles over in ons nieuwsbericht.

________________________________

#Oktober 2020

Verwijzingen blijven achter, in september nog veel zorg ingehaald

28-10-2020 | 15.00

Het aantal verwijzingen dat huisartsen konden uitschrijven naar de ziekenhuiszorg en de ggz is opnieuw lager dan verwacht zonder corona-uitbraak. 

  • Vorige week was dat voor de ziekenhuiszorg 76% van het verwachte aantal verwijzingen zonder corona-uitbraak. 
  • Huisartsen hebben vorige week voor de ggz naar schatting 92% van het verwachte aantal verwijzingen kunnen doen. 
  • Het aantal oncologie-verwijzingen door de huisarts zat op 82% van het verwachte aantal.
  • Voor de langdurige zorg blijkt uit de cijfers tot en met 11 oktober dat de tweede golf tot begin oktober er niet voor zorgde dat het sterftecijfer onder mensen met een Wlz-indicatie steeg. Dat was in het voorjaar wel het geval.

Meer leest u in ons nieuwsbericht.

________________________________

Partijen in het zorgveld slaan handen ineen om zorg die dringend moet plaatsvinden toegankelijk te houden

23-10-2020 | 18.50

Het ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd om per regio inzichtelijk te maken waar welke capaciteit is voor planbare zorg die dringend (binnen enkele weken) moet plaatsvinden. Dat is een onderdeel van bredere afspraken die VWS met verschillende partijen heeft gemaakt. Die moeten ervoor zorgen dat de spoedzorg (Covid en niet-Covid) en de meest dringende zorg toegankelijk blijft. Lees verder in ons nieuwsbericht.

________________________________

Aantal verwijzingen naar ziekenhuis en ggz verder gedaald

22-10-2020 | 14.00

Huisartsen hebben vorige week opnieuw minder verwijzingen voor hun patiënten kunnen uitschrijven naar de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Vorige week lag het aantal verwijzingen naar ziekenhuiszorg op 72% van wat we zouden verwachten zonder coronacrisis. Voor de geestelijke gezondheidszorg is dit 83%. Zie ook ons nieuwsbericht.

________________________________

Tijdige toegang tot zorg: wat verwachten we van de zorgverzekeraars?

20-10-2020 | 15.51

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkte de afgelopen tijd aan een duiding van de zorgplicht voor zorgverzekeraars. Deze duiding is een hulpmiddel waarmee we duidelijk maken wat we specifiek van hen verwachten als de toegankelijkheid en continuïteit van zorg onder druk staat. Dit kan hen helpen bij een bijzondere situatie zoals de corona-uitbraak, maar ook als een zorgaanbieder failliet dreigt te gaan of als de wachttijden voor bepaalde zorg structureel oplopen. Bekijk ook ons nieuwsbericht.

________________________________

Herstelzorg na corona: de mogelijkheden voor bekostiging op een rij

16-10-2020 | 13.45

Sommige patiënten houden langdurige of blijvende klachten over aan een corona-infectie. 
Herstelzorg na een infectie met Covid-19 kan op verschillende manieren in rekening gebracht worden met de huidige regels voor de bekostiging. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit. Lees hier meer over de verschillende mogelijkheden

________________________________

Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?

16-10-2020 | 11.30

Contact tussen arts en patiënt is essentieel om gezondheidsschade te voorkomen. Daarom publiceert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een informatiekaart die zorgaanbieders en zorgverleners helpt om patiënten duidelijk te maken wat zij kunnen verwachten nu de reguliere zorg wordt afgeschaald. Lees ook ons nieuwsbericht.

________________________________

Nog 2.175 lege bedden in langdurige zorg, helft minder dagbesteding

14-10-2020 | 18.05

Begin september waren in de langdurige zorg bijna 2175 meer bedden leeg dan voor de corona-uitbraak. Tijdens de piek waren dat nog ongeveer 5000 bedden. Ook blijkt uit de analyse de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van de gevolgen van de corona-uitbraak voor de langdurige zorg dat na de corona-uitbraak ruim de helft minder dagbesteding was voor mensen in de langdurige zorg.
Lees het artikel hier verder.
________________________________

Verwijzingen huisartsen naar ziekenhuis dalen

14-10-2020 | 17.45

Huisartsen hebben de afgelopen twee weken 38 duizend minder verwijzingen kunnen uitschrijven voor hun patiënten naar het ziekenhuis. Het aantal verwijzingen was vorige week, de week van 5 tot 11 oktober 18% minder dan we zouden verwachten zonder corona.

Bekijk onze analyse van het aantal verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg op basis van cijfers van Zorgdomein.

________________________________

Karina Raaijmakers over toegankelijke zorg tijdens 2e coronagolf

14-10-2020 | 10.20

14 oktober gaf directeur toezicht Karina Raaijmakers toelichting aan de Tweede Kamercommissie zorg over de toegankelijkheid tot zorg in coronatijden. Bekijk de presentatie hier.

________________________________

Marian Kaljouw te gast in het programma De Vooravond

12-10-2020 | 19.00 uur

De coronacrisis legt weer te veel druk op de reguliere zorg. Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers, minister Tamara van Ark en Marian Kaljouw van de Nederlandse Zorgautoriteit luiden de noodklok. 

Uitzending De Vooravond

________________________________

Datarapportages van reguliere ziekenhuiszorg, oncologische zorg en ggz

06-10-2020 | 17.00

De meest recente gegevens over de gevolgen van de zorg voor coronapatiënten voor de geestelijke gezondheidszorgmedisch-specialistische zorg en de oncologie laten zien dat de zorg in augustus over het algemeen weer op het niveau was van dezelfde periode in 2018 en 2019. In een volgende rapportage verwachten we een eerste inzicht te kunnen geven van de mate waarin reguliere zorg wordt afgeschaald.

________________________________

Zorgen over spreiding corona patiënten en doorgang reguliere zorg

06-10-2020 | 16.30

De ziekenhuiszorg staat onder druk nu steeds meer coronapatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen.  In bepaalde regio’s schalen ziekenhuizen de reguliere zorg al af. Om mensen de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben is het cruciaal dat mensen met corona verspreid worden over het land. Lees ons nieuwsbericht.

________________________________

#September 2020

NZa brengt gevolgen van corona-uitbraak voor behandeling hart- en vaatziekten in kaart

28-09-2020 | 16.30

De behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten is na een duidelijk afname door de corona-uitbraak over het algemeen weer terug op het niveau van dezelfde periode vorig jaar. Er werd in het voorjaar vooral zorg afgeschaald bij de specialismen cardiologie, heelkunde en thoraxchirurgie. Dat blijkt uit de 1e analyse over mensen met hart- en vaatziekten. Zie ons nieuwsbericht.

________________________________

Toename coronabesmettingen zet toegankelijkheid zorg onder druk

22-09-2020 | 18.35

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schaalt het crisisoverleg op met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en het Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS) over de toegankelijkheid van coronazorg en reguliere zorg. Ook gaan we de gevolgen voor de toegang voor patiënten tot reguliere zorg nog intensiever monitoren. Lees verder in ons nieuwsbericht.

________________________________

Stijging uitgaven langdurige zorg nog onzeker

11-09-2020 | 13.00

Het budgettair kader voor de langdurige zorg is dit jaar waarschijnlijk te krap. Dat komt voornamelijk doordat door de corona-uitbraak zorgaanbieders in de langdurige zorg meer hebben uitgegeven om de zorg te kunnen blijven leveren. Vanwege alle onzekerheid die de corona-uitbraak met zich meebrengt en mogelijk nog met zich mee gaat brengen en de te verwachten meerkosten adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit minister De Jonge om de 125 miljoen aan beschikbare herverdelingsmiddelen in te zetten. Lees ons nieuwsbericht.

________________________________

Bezetting verpleeghuizen stijgt, wachtlijsten nemen iets af

04-09-2020 | 10.00

Begin augustus waren bijna 3.900 minder plaatsen in de verpleeghuiszorg bezet dan voor de corona-uitbraak. Tijdens de piek waren nog zo’n 5.500 bedden leeg. Ook de wachtlijsten voor verpleeghuiszorg namen in juni weer iets af na een flink stijging in de periode daarvoor. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers. Zie verder ons nieuwsbericht

________________________________

#Augustus 2020

Ziekenhuiszorg en ggz in coronatijd: verwijzingen en behandelingen terug op oude niveau, maar focus moet niet liggen op terugkeer naar de oude situatie

28-08-2020 | 10:00

Het aantal verwijzingen naar medisch-specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg zit in juli weer rond het niveau van die maand in de afgelopen jaren. Ook zien we dat in juli het aantal behandelde patiënten in ziekenhuizen gelijk of iets hoger is dan in juli 2018 en juli 2019. Dat geldt ook specifiek voor oncologiepatiënten en patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Lees meer in ons nieuwsbericht.

________________________________ 

NZa-Special: Communicatie met patiënten in coronatijd

05-08-2020 | 09:00

In de huidige tijd wordt veel gevraagd van de zorgprofessional en van de patiënt. Naast extra veiligheidsmaatregelen, flexibiliteit en geduld, gaat het ook om effectieve communicatie. Om gezondheidsschade te voorkomen is het belangrijk dat patiënten weten waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag. Patiëntenfederatie Nederland, het RIVM, het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bieden daarom zorgaanbieders ondersteuning met de NZa-Special: ”Communicatie met patiënten in coronatijd”. Dit is een vervolg op de informatiekaart ‘Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?’. Zie ons nieuwsbericht.

________________________________

#Juli 2020

NZa maakt maatwerk voor coronakosten mogelijk in langdurige zorg

29-07-2020 | 14:00

Er komt een maatwerkregeling voor zorgaanbieders in de langdurige zorg als ze de 2e helft van het jaar de zorg vanwege de corona-uitbraak nog niet volledig kunnen opstarten. Zorgaanbieders kunnen daarover maatwerkafspraken maken met zorgkantoren, zo staat in een nieuwe regeling van de Nederlandse Zorgautoriteit. Zie ons nieuwsbericht.

________________________________

Mondzorgaanbieders ontvangen tijdelijke tegemoetkoming voor extra kosten in verband met corona

29-07-2020 | 09:00

Aanbieders in de mondzorg, zoals mondhygiënisten, tandartsen en orthodontisten, kunnen tijdelijk een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen. Dit is ter compensatie omdat mondzorgaanbieders extra kosten maken in verband met de corona-uitbraak. In de regelgeving tandheelkundige zorg en orthodontische zorg de prestatie ‘toeslag extra kosten SARS-CoV-2’ toegevoegd. De prestatie is van kracht vanaf 1 augustus tot 1 november. Lees meer in ons nieuwsbericht.

________________________________

Geleerde lessen in coronatijd van grote waarde voor huisartsenpraktijken bij eventuele tweede golf

22-07-20 | 16.00

Nu de eerste piek aan corona-besmettingen in Nederland voorbij is, wordt overal gewerkt aan draaiboeken voor een eventuele tweede golf. Daarvoor is het belangrijk om terug te kijken naar de maanden april en mei van dit jaar. Welke problemen ervoeren huisartsenpraktijken toen en welke ondersteuningsbehoeften hadden zij op dat moment? En hoe kunnen dezelfde knelpunten worden voorkomen bij een eventuele nieuw golf? Om antwoord op deze (en andere) vragen te krijgen, voert onderzoeksinstituut Nivel, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit, een grootschalig onderzoek uit onder huisartsenpraktijken.

Lees meer over de geleerde lessen in coronatijd in dit bericht van Nivel. Een overzicht van alle resultaten uit het onderzoek naar de effecten van de corona-uitbraak in de huisartsenzorg vindt u hier.

________________________________

Huisartsen zagen een kwart minder patiënten door corona

15-07-2020 | 15:25

Nederlandse huisartsen zagen een kwart minder patiënten in hun praktijk in de periode van 9 maart tot 24 mei. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 350 huisartsenpraktijken door het Nivel in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Huisartsen legden daarnaast de helft minder visites af aan patiënten. Op dit moment is de zorgvraag weer bijna terug op het niveau van voor de ingang van de maatregelen. Klik verder naar ons nieuwsbericht.

________________________________

Nu ook compensatie voor mondzorgaanbieders in langdurige zorg

14-07-2020 | 11:21

De Nederlandse Zorgautoriteit breidt de compensatieregeling voor de langdurige zorg uit naar aanbieders die mondzorg bieden aan Wlz-cliënten. Na de corona-uitbraak hebben deze aanbieders minder cliënten behandeld, waardoor ze minder inkomsten hadden. Hun vaste kosten liepen wel door. Ook deze aanbieders kunnen nu een vergoeding krijgen voor de doorlopende kosten die zij tijdens de corona-uitbraak gemaakt hebben. U leest meer in ons nieuwsbericht.

________________________________

Ruim 5500 bedden leeg in verpleeghuiszorg

10-07-2020 | 10:00

Sinds het begin van dit jaar is de bezettingsgraad in verpleeghuizen afgenomen met meer dan 4 procent. Dat betekent dat er 5861 plekken in verpleeghuizen vrij zijn gekomen ten opzichte van de stand in de tweede week van 2020. Dat blijkt een nieuwe rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de effecten van de corona-uitbraak voor de langdurige zorg. Zie verder ons nieuwsbericht.

________________________________

Data-analist Quincy vertelt over real-time data en rapporten

08-07-20 | 14.25

“De actualiteit van de data waarmee wij werken is voor mij ongekend.” Dat vertelt data trainee en -analist Quincy Bolman. In zijn werk houdt hij zich onder meer bezig met data-analyses en het schrijven van rapporten over de ontwikkelingen in de reguliere zorg ten gevolge van de coronazorg. Samen met collega’s schrijft hij rapporten over de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Lees het hele artikel

________________________________

Minder wijkverpleging tijdens corona-uitbraak

08-07-20 | 09.55

Ook in de wijkverpleging daalde het aantal zorgvragen na de corona-uitbraak. Minder mensen maakten gebruik van wijkverpleging na een behandeling in het ziekenhuis. Ook huisartsen hebben minder verwijzingen voor wijkverpleging uitgeschreven. Dat blijkt uit onze data-analyse. Lees meer in ons nieuwsbericht.

________________________________

NZa verlengt compensatie omzetverlies en extra kosten in langdurige zorg

03-07-2020 | 12:06

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op verzoek van het ministerie van VWS de termijn verlengd voor de mogelijkheid tot compensatie voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Door de corona-uitbraak hebben zij soms meer kosten moeten maken. Ook kregen ze soms minder inkomsten omdat minder cliënten gebruik maken van de langdurige zorg. In die gevallen kunnen ze met het zorgkantoor een compensatie afspreken hiervoor.

________________________________

Handreiking voor herstelzorg na corona-infectie

03-07-20 | 09.57

Long Alliantie Nederland (LAN) en het Longfonds hebben in opdracht van ZonMw de handreiking ‘Behandeling en begeleiding van post-COVID-19 patiënten’ opgesteld. Hierin staan aanbevelingen over zorg aan een patiëntengroep die blijvende klachten heeft overgehouden aan een corona-infectie.

Mensen met dit zogeheten COVID-19 Associated Syndrome (CAS) hebben vaak longschade en kunnen fysieke klachten ervaren, zoals vermoeidheid, benauwdheid, duizeligheid en spierpijn. Maar ook mentale klachten, waaronder angst, slaapstoornissen en posttraumatische stress kunnen een rol spelen. De NZa onderzoekt of er voldoende capaciteit is voor deze herstelzorg.

Wij zijn hierover in gesprek met de Regionaal Overleg Acute Zorgketens (ROAZ) en krijgen nog geen signalen over knelpunten. Dit blijven we monitoren. Verder onderzoeken we of de huidige bekostiging genoeg ruimte biedt voor de juiste (na)zorg op de juiste plek. Hiervoor gebruiken we de informatie uit eerdergenoemde handreiking. Ook het  advies van Zorginstituut Nederland over de aanspraak paramedische zorg voor deze groep patiënten helpt ons bij het onderzoek naar een passende bekostiging. 

_______________________________

Huisartsenpraktijken willen ook na corona standaard ‘zorg op afstand’ kunnen aanbieden

02-07-2020 | 14.45

Het overgrote deel van de huisartsenpraktijken wil ook na de coronacrisis meer gebruikmaken van tools en werkwijzen die ‘zorg op afstand’ faciliteren, zoals beeldbellen. Daarnaast geeft bijna de helft van de praktijken aan veranderingen op organisatorisch gebied te willen behouden, zoals ruimere spreekuren. Een derde is ook van plan de hygiënemaatregelen als ‘geen handen schudden’ na de coronacrisis aan te houden. Dit blijkt uit aanvullend onderzoek van het NIVEL, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

_______________________________

Coronapandemie onderstreept noodzaak tot verdergaande samenwerking tussen huisartsen

 01-07-2020 | 16.00

Huisartsenpraktijken willen graag goed voorbereid zijn op een eventuele tweede coronagolf. Hiervoor dienen praktijken onderling meer samen te werken. Ook moeten de gedane aanpassingen in de eigen praktijk een definitief karakter hebben. Dit geven huisartsenpraktijken aan in antwoord op een vraag die hen werd voorgelegd door het Nivel, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit. Lees meer in het bericht van Nivel.

________________________________

NZa roept ziekenhuizen en klinieken op wachttijden weer te delen

01-07-2020 | 15:00

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft zorgaanbieders die de afgelopen tijd geen wachttijden voor patiënten aanleverden in een brief erop gewezen dat alsnog te doen. De deadline daarvoor is 1 juli. We hebben er begrip voor dat dit na de corona-uitbraak niet de eerste prioriteit was. Nu de reguliere zorg weer kan worden opgeschaald en we weten dat als gevolg van corona de reguliere zorg tijdelijk is stil gevallen, is het essentieel dat de actuele wachttijden voor patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars per instelling weer inzichtelijk worden. Lees meer in ons nieuwsbericht

________________________________

#Juni 2020

Dreigend tekort aan doktersassistenten verdient aandacht

30-06-2020 | 12.00

De meeste patiënten die contact opnemen met de huisartsenpraktijk krijgen als eerste de doktersassistent aan de lijn. De assistent bepaalt of en met welke urgentie een patiënt gezien moet worden door de huisarts. In de coronatijd werd deze belangrijke rol van triage nóg groter en kregen doktersassistenten het drukker, vooral door telefoontjes van ongeruste patiënten. Uit het Nivel-onderzoek van voor de coronatijd bleek al dat er een tekort is aan doktersassistenten en dat dit zal toenemen. Ook was er sprake van een hoge werkdruk. In de afgelopen periode is nog duidelijker geworden dat het tekort aan doktersassistenten en de hoge werkdruk serieuze aandacht verdient.

Lees meer in het bericht van het Nivel

________________________________

Aantal mensen in de langdurige zorg gedaald tijdens corona-uitbraak

18-06-2020 | 11.00

Het aantal mensen dat  recht heeft op langdurige zorg is tijdens de corona-uitbraak gedaald. Dat blijkt uit een rapportage over de effecten van de corona-uitbraak voor de langdurige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De analyse is gebaseerd op cijfers van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het sterftecijfer was tussen 23 maart en 26 april hoger dan het aantal nieuw afgegeven indicaties dat inging. Zie verder ons nieuwsbericht.

________________________________

Regionale verschillen in drukte en uitgestelde zorgvraag in huisartsenpraktijken 

17-06-2020 | 15.00

Vanaf 11 mei 2020 vond stapsgewijs de versoepeling van de coronamaatregelen plaats. Een meerderheid van de huisartsen verwacht extra ondersteuning nodig te hebben om aan de te verwachten drukte en uitgestelde zorgvraag te voldoen. Verschillen in deze drukte en uitgestelde zorgvraag tussen provincies stroken grotendeels met de verschillen waarin de pandemie zich in april voordeed. Dat blijkt uit een grootschalig online onderzoek onder alle Nederlandse huisartspraktijken dat onderzoeksinstituut Nivel in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit uitvoerde. Lees meer in het bericht van het Nivel.

________________________________

Op de agenda: 15 juni t/m 21 juni - week 25

17-06-2020 | 14.45

Deze week publiceren we de 1e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde langdurige zorg. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 25.

________________________________

Aantal verwijzingen naar ziekenhuis vorige week boven 100.000

03-06-2020 | 14:00

Voor het eerst sinds de corona-uitbraak zijn vorige week door huisartsen weer meer dan 100 duizend verwijzingen gedaan voor patiënten naar een ziekenhuis of kliniek. Daarmee ligt het aantal verwijzingen voor reguliere ziekenhuiszorg op 80% van voor de corona-uitbraak. De verwijsdata naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) duiden eveneens op een stevig herstel tot ongeveer 85% van het verwachte aantal verwijzingen. Zie verder ons nieuwsbericht.

________________________________

Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?

03-06-2020 | 12.00

Het is belangrijk dat zorgaanbieders hun patiënten laten weten dat zij weer bij hen terecht kunnen en wat zij kunnen verwachten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een informatiekaart ontwikkeld die handvatten biedt voor heldere communicatie. Meer hierover in ons nieuwsbericht.

________________________________

Update urgentielijst ziekenhuiszorg

02-06-2020 | 10.00

De urgentielijst die zorgprofessionals en instellingen kan helpen bij het opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg, is op basis van de input van wetenschappelijke verenigingen op onderdelen herzien. Zo is de lijst bijvoorbeeld aangevuld met het specialisme Kaakchirurgie. Met de urgentielijst willen we regionale samenwerkingsverbanden een houvast geven om te bepalen welke zorg voor welke patiëntengroepen het meest urgent is en een inschatting te kunnen maken van welke capaciteit daarvoor nodig is. Lees ons nieuwsbericht.

________________________________

Op de agenda: 1 juni t/m 7 juni - week 23

02-06-2020 | 09.25

Afgelopen week publiceerde we de 1e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde oncologische zorg. Deze week publiceren we een update van de urgentielijst medisch-specialistische zorg. Ook publiceren we een informatiekaart waarin we zorgaanbieders handvatten bieden om patiënten te informeren rondom het opstarten van de reguliere zorg. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 23

#Mei 2020

Urgente oncologische zorg niet gestopt tijdens corona uitbraak, wel afname verwijzingen en behandelingen

27-05-2020 | 15.31

De verwijzingen en behandelingen voor mensen met kanker zijn tijdens de corona-uitbraak minder hard terug gelopen dan voor andere diagnoses. Toch heeft de corona-uitbraak geleid tot  65 duizend minder verwijzingen voor oncologische zorgvragen. Dit is 14% van het aantal verwijzingen in een jaar. In ziekenhuizen is het aantal oncologiepatiënten na de uitbraak met bijna de helft afgenomen. De meest urgente zorg heeft wel plaatsgevonden. Dat blijkt uit de 1e rapportage over de opstart van de oncologische zorg van de NZa, het RIVM, SONCOS, DHD, ZorgDomein, IKNL en DICA. Lees ons nieuwsbericht.

________________________________

Update verwijzingen vanuit msz en ggz

27-05-2020 | 15.30

In onze wekelijkse rapportage over de ziekenhuiszorg schatten we dat huisartsen als gevolg van de coronacrisis ruim 717 duizend minder verwijzingen naar het ziekenhuis hebben gedaan dan verwacht. Dit getal is exclusief de verwijzingen die al eerder zijn uitgegeven, maar waarvoor de zorg door de crisis mogelijk is uitgesteld. We stellen onze cijfers wekelijks bij, op basis van het aantal verwijzingen in dezelfde periode in voorgaand jaren. Afgelopen week is het aantal verwijzingen van de huisarts naar medisch specialisten gestegen met 17.000 tot 74% van het normaal te verwachten aantal.

In de ggz schatten we dat huisartsen sinds de coronamaatregelen half maart werden aangekondigd 52.000 minder verwijzingen naar ggz­-aanbieders hebben uitgeschreven.
________________________________

Op de agenda: 25 mei t/m 31 mei – week 22

27-5-2020 |15.00
Afgelopen week publiceerde we de NZa-beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten in de langdurige zorg. Deze week publiceren we de 1e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde oncologische zorg. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 22

________________________________

Marian Kaljouw praat Tweede Kamer bij over opstart reguliere zorg

20-05-2020 | 16.00

Vandaag presenteerde onze voorzitter Marian Kaljouw aan de Tweede Kamer wat de impact is van het coronavirus op de reguliere zorg. We willen gezondheidsschade voor alle inwoners van Nederland zien te voorkomen. De medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg en ook andere sectoren zijn daarom druk bezig om weer op het oude niveau terug te komen. Marian roept mensen met gezondheidsklachten op om zich te melden bij hun huisarts. De huisarts zit er klaar voor. Tot slot geeft Marian aan dat dit een kwestie van een lange adem gaat zijn: “Ik hoop dat we geen 2de lockdown krijgen van de reguliere zorg. We hebben een robuust systeem en dat kan tegen een stootje, maar daar zijn grenzen aan.”

Lees de hele samenvatting.

________________________________

Verwijzingen naar ggz komen na terugval weer op gang

20-05-2020 | 11.00

Huisartsen hervatten de verwijzingen van patiënten naar de ggz. Sinds begin april neemt het aantal verwijzingen, net als in de ziekenhuiszorg, weer toe. Dat blijkt uit het eerste rapport over de opstart van zorg in de ggz van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Trimbos Instituut. Sinds het begin van de corona-uitbraak hebben huisartsen de helft minder patiënten doorverwezen naar de ggz. Sinds half maart is het aantal verwijzingen door huisartsen naar ggz-aanbieders met naar schatting 49.000 gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. Lees ons nieuwsbericht.

________________________________

NZa-beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten in langdurige zorg

19-05-2020 | 14:00

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen de extra kosten die zij maken en de inkomsten die zij mislopen als gevolg van Covid-19 vergoed krijgen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een beleidsregel opgesteld die zorgkantoren de gelegenheid geeft om hierover met aanbieders afspraken te maken. Zie ons nieuwsbericht.

________________________________

Op de agenda: 18 mei t/m 24 mei – week 21

19-5-2020 | 11.00

Afgelopen week hebben we het plan van aanpak en de werkwijze besproken met de ROAZ. Deze week publiceren we de NZa-beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten in de langdurige zorg. Daarnaast praat onze voorzitter Marian Kaljouw de Tweede Kamer bij over onze opdracht om de reguliere zorg te coördineren. Ook publiceren we de 1e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde geestelijke gezondheidszorg als gevolg van de corona-uitbraak. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 21

________________________________

Regionale verschillen in aantal behandelingen in ziekenhuis tijdens coronacrisis

13-05-2020 | 16.45

Het aantal patiënten dat in april, tijdens de coronacrisis, in ziekenhuizen behandeld werd verschilde sterk per regio. Sinds het begin van de coronacrisis in maart daalde het aantal ziekenhuisbehandelingen in het hele land scherp. Maar in de meeste regio’s stabiliseerde dit in de loop van april. In een band van Zuidwest-Nederland naar het oosten bleef het aantal patiënten dat in een ziekenhuis behandeld werd echter dalen. Dat blijkt uit onze wekelijkse update. Lees het nieuwsbericht.

________________________________

Op de agenda: 11 mei t/m 17 mei – week 20

11-05-2020 | 17.30 

Afgelopen week hebben we met de 11 Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) regio’s afspraken gemaakt over het verder opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg. Goede informatie, bijvoorbeeld over de verwachte vraag naar zorg, is hiervoor noodzakelijk. Deze week bepalen we samen met het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding (LCPS) en de zorgaanbieders welke informatie precies nodig is. Daarnaast publiceren we een 4e overzicht met een actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag in het ziekenhuis als gevolg van de corona-uitbraak. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 20.

________________________________

NZa maakt afspraken over opschalen reguliere zorg via ROAZ

08-05-2020 | 14.00

De 11 Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) regio’s nemen op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het voortouw in het verder opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg. Het gaat om zorg die normaal gesproken in UMC’s, ziekenhuizen of klinieken wordt gegeven, en de zorg die nodig is na de opname.

De zorgvraag en het zorgaanbod zijn per regio anders. Het gefaseerd opstarten van de zorg vraagt dan ook een regio-specifieke aanpak.

De ROAZ-en kunnen die met hun kennis over de zorg in de regio’s bij uitstek coördineren. Hierover heeft de NZa met het Landelijk Netwerk Acute zorg en brancheorganisaties in de (ziekenhuis)zorg afspraken gemaakt. Lees hier ons nieuwsbericht.

________________________________

Spoedverwijzingen voor longziekten nemen af

06-05-2020 | 16.00

Huisartsen verwijzen minder patiënten met longaandoeningen, zoals corona, door naar het ziekenhuis. In maart en april steeg het aantal doorverwijzingen van huisartsen sterk. Maar inmiddels ligt het aantal spoedverwijzingen voor longziekten weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in haar wekelijkse update over de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg. Lees verder in ons nieuwsbericht.

________________________________

NZa stimuleert maatwerk en innovatie met facultatieve prestatie

04-05-2020 | 11:00

Innovatie en maatwerk in de zorg staan hoger op de agenda dan ooit. Door de uitbraak van het coronavirus ontstaan nieuwe samenwerkingen en organiseren we de zorg anders. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil deze innovaties vasthouden en blijven stimuleren. Dit schrijven we in een brief aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

________________________________

Op de agenda: 4 mei t/m 10 mei – week 19

04-05-2020 | 10.30 

Afgelopen week werkten we verder aan de ontwikkeling van goede en betrouwbare informatie en communicatie richting patiënten en verzekerden. Hiervoor werken we samen met de Patiëntenfederatie, het ministerie van VWS, het RIVM en de Dienst Publiek en Communicatie van de Rijksoverheid (DPC). De samenwerking vraagt om een flexibele aanpak, omdat ook de ontwikkelingen rondom de aanpak van de coronacrisis constant in beweging zijn. 

Daarnaast informeerde NZa-directeur strategie Annemiek Hautvast afgelopen week de vertegenwoordigers van verschillende brancheorganisaties over onze aanpak met betrekking tot de opstart van de reguliere zorg. We gingen met elkaar in gesprek over de werkwijze.  

Deze week publiceren we een 3e overzicht met een actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag in het ziekenhuis als gevolg van de corona-uitbraak. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 19

________________________________

Flexibele NZa-beleidsregel maakt financiële steun van zorgverzekeraars aan zorgaanbieders mogelijk

01-05-2020 | 17:29

Zorgverzekeraars kunnen zorgaanbieders compenseren voor de financiële gevolgen van het coronavirus. Dat is de basis van de regeling die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft opgesteld, in nauw overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Zorginstituut Nederland (ZiNL). 

________________________________

NZa werkt aan overzicht van de revalidatiezorg na corona

01-05-2020 | 16:50

Nu het aantal patiënten dat herstelt van het coronavirus toeneemt, groeit de behoefte voor gestructureerde afstemming en coördinatie van de revalidatiezorg. De NZa brengt samen met het Ministerie van VWS en ZonMw in kaart wat hiervoor nodig is. Zie verder ons nieuwsbericht.

________________________________

#April 2020

Aantal verwijzingen naar ziekenhuizen neemt weer toe

29-04-2020 | 17.30

Vanaf begin april neemt het aantal verwijzingen door de huisarts naar een medisch specialist weer gestaag toe. Daarmee is het aantal spoedverwijzingen bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat blijkt uit nieuwe data die de NZa vandaag publiceert over de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg. Lees verder in ons nieuwsbericht 

________________________________

Op de agenda 27 april t/m 3 mei – week 18

29-04-2020 | 10.15

Afgelopen week is de ‘Urgentielijst medisch-specialistische zorg’ gepubliceerd. Deze week publiceren we een 2e overzicht met een actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag in het ziekenhuis als gevolg van de corona-uitbraak. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 18

________________________________

De NZa werkt samen met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding aan toegankelijke ziekenhuiszorg

28-04-2020 | 17.25 

De corona-uitbraak zorgt voor een grote druk op de gezondheidszorg. De NZa en het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) werken samen om de optimale toegang tot ziekenhuiszorg te borgen. Zowel voor mensen die besmet zijn met het coronavirus als voor mensen die een andere (urgente) zorgvraag hebben. De NZa coördineert de opschaling van de reguliere zorg en het LCPS zorgt voor een evenredige spreiding van coronapatiënten. Lees meer over de rolverdeling tussen de NZa en LCPS.

________________________________

Op de agenda: 20 t/m 26 april – week 17

22-04-2020 | 11.50 uur

Vanaf vandaag starten we met het gefaseerd opschalen van de reguliere zorg. Benieuwd naar de stappen die we hiertoe zetten en naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 17.

________________________________

NZa werkt mee aan bekostiging tijdelijke corona-units

21-04-2020 | 16:00

Om de zorg in de ziekenhuizen te ontlasten en mensen met corona in een veilige omgeving te kunnen verzorgen, zijn op veel plaatsen tijdelijke zorglocaties ingericht. Deze ‘corona-units’ bevinden zich in bestaande zorginstellingen en in bijvoorbeeld hotels of evenementenlocaties. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft, samen met het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ActiZ, afspraken gemaakt die het mogelijk maken de extra kosten voor deze zorg te kunnen declareren. Zie ons nieuwsbericht.

________________________________

Reguliere zorg komt gefaseerd weer op gang

20-04-2020 | 06.00

Huisartsen hebben sinds 12 maart 360.000 minder reguliere verwijzingen naar het ziekenhuis gedaan dan normaal. Ook hebben naar schatting 290.500 eerdere verwijzingen nog niet geleid tot een afspraak in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de NZa-analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg. 

Om gezondheidsschade en wachttijden te voorkomen, moet de reguliere zorg weer geleidelijk op gang komen. De focus ligt in eerste instantie op de meest noodzakelijke planbare ziekenhuiszorg en wordt geleidelijk verbreed. Om de urgentie van de zorgvragen te bepalen heeft het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding (LCPS) een lijst met diagnoses opgesteld, die vervolgens door de wetenschappelijke verenigingen, leden van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), voorzien is van een urgentie indicatie. Het Zorginstituut Nederland heeft de lijst gevalideerd. Met deze indeling op basis van urgentie willen we zorgprofessionals houvast bieden bij het opstarten van de zorg. 

Karina Raaijmakers, directeur Toezicht & Handhaving bij de NZa:

Wij willen vanuit de solidariteitsgedachte met deze lijst bereiken dat elke arts in Nederland met dezelfde bril bekijkt welke zorg weer moeten worden opgestart. Een orthopeed in het noorden van het land heeft misschien weinig negatieve gevolgen ondervonden van het virus en zou sneller weer minder-urgente operaties kunnen uitvoeren. Maar je wilt niet dat het uitmaakt waar je in Nederland woont voor de vraag wanneer je zorg kunt krijgen. Ook mensen in zwaar getroffen gebieden moeten gelijke toegang tot de reguliere zorg hebben.

De NZa is blij met de goede samenwerking om tot deze gefaseerde start te komen. We zullen het opstarten van de zorg de komende periode zorgvuldig monitoren, zodat de landelijke spreiding van de zorg wordt geborgd. Bij knelpunten die regionaal of bovenregionaal ontstaan zullen wij actie ondernemen om tot oplossingen te komen. Lees verder in ons nieuwsbericht.  

________________________________

Opstart reguliere ziekenhuiszorg komt op gang

17-04-2020 | 19.00

De reguliere zorg voor mensen zonder corona moet zorgvuldig en veilig doorgang vinden. Om gezondheidsschade te voorkomen is het belangrijk dat patiënten met de meest urgente zorgvraag als eerste worden behandeld. En dat overal in Nederland dezelfde definitie voor urgentie wordt gehanteerd. Zorginstituut Nederland en medisch professionals maken op verzoek van de NZa een indeling om de urgentie van de zorgvraag te bepalen. Deze indeling zullen wij begin volgende week publiceren. Lees verder in ons nieuwsbericht

________________________________

Werkbezoek Marian Erasmus MC

17-04-2020 | 16.45

Afgelopen vrijdagmiddag bezocht Koning Willem-Alexander het Erasmus MC in Rotterdam. Marian Kaljouw mocht hem daar samen met Ernst Kuipers ontvangen. Er werd gesproken over de spreiding van coronapatiënten over de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland. Daarna werd een kijkje genomen in de control room van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Tot slot was er een rondetafelgesprek over de continuïteit van de reguliere zorg. Er werd onder andere gesproken over de aanpak, en de indeling op basis van de urgentie van zorg.

Marian Kaljouw blikt terug op het werkbezoek: 

De belangstelling van Zijne Majesteit de Koning voor de gecoördineerde opstart van de reguliere zorg is hartverwarmend. Goede zorg voor iedereen in Nederland, daar zetten we ons vol voor in, samen met de andere betrokkenen in de zorg en zorgverleners.

________________________________

NZa verwerkt corona-afspraken tussen zorgverzekeraars en huisartsen (organisaties) in regelgeving

17-04-2020 | 15.17

De uitbraak van het coronavirus vraagt veel van alle zorgprofessionals. Ook huisartsen en huisartsenorganisaties, waar patiënten als eerste terecht kunnen, staan onder grote druk om de zorg te leveren die nodig is. Lees verder.

________________________________

Financiële vergoeding van kosten corona in de langdurige zorg verder uitgewerkt

16-04-2020 | 17.00

Zorgaanbieders in de langdurige zorg moeten zich tijdens de coronacrisis maximaal kunnen richten op het bieden van noodzakelijke en veilige zorg. Zij mogen door de coronacrisis niet in de financiële problemen komen. Lees verder.

________________________________

AEF ondersteunt NZa bij bijzondere taak

14-04-2020 | 16.00

Het adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) ondersteunt de NZa bij de landelijke coördinatie van de reguliere urgente zorg voor mensen zonder corona. We bundelen onze krachten om een zo goed mogelijke herstart van deze zorg mogelijk te maken.

________________________________

Landelijk overzicht van noodzakelijke reguliere ziekenhuiszorg

10-04-2020 | 15.46

Door de uitbraak van het coronavirus is de druk op de zorg groot. Naast goede zorg voor coronapatiënten is het belangrijk dat patiënten met andere gezondheidsproblemen ook geholpen worden.
Om gezondheidsschade te voorkomen en om de wachttijden niet verder te laten oplopen. 

Op verzoek van het ministerie van VWS brengen we op dit moment in kaart hoeveel patiënten op zorg wachten. Dit doen we samen met ZorgDomein, zorgorganisaties en Gupta Strategists, een onafhankelijk adviesbureau in de zorg. Daarnaast bepalen we in samenwerking met Zorginstituut Nederland en medisch professionals de urgentie van de zorgvraag. Wanneer is welke zorg waar nodig? Lees verder in ons nieuwsbericht.

________________________________

“Ook vanuit de NZa: bedankt!”

10-04-2020 | 15.25

Bestuursvoorzitter van de NZa, Marian Kaljouw schreef een blog waarin ze haar dank uitspreekt voor alle bereidwilligheid in de sector om te helpen. Lees de blog van Marian op Skipr.

Marian Kaljouw: “De druk is enorm, er wordt zo hard gewerkt! Lange dagen, onder hoogspanning en onder hoge mentale druk. De reguliere zorg is inmiddels uitgesteld en het is erg ingewikkeld om het overzicht te krijgen. Wat is urgent planbaar en wat kan wachten? En dan gebeurt er iets heel bijzonders en dat is de reden voor deze blog.”

________________________________

Zo helpt de NZa de zorgsector door de coronacrisis

06-04-2020 | 16.42

Zorgvisie interviewde directeuren Josefien Kursten en Karina Raaijmakers over de wijze waarop de NZa de zorgsector in deze crisis zoveel mogelijk ondersteunt. “Goede en tijdige zorg aan patiënten staan voorop”, benadrukt Karina. We brengen de reguliere urgente zorg en het stuwmeer aan electieve zorg in kaart. Daarnaast bieden we coulance in onze regels en zetten we ons in om knelpunten na de coronacrisis te voorkomen. 

“In deze tijd is onze belangrijkste taak om de zorg zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Dagelijks zijn we hier bezig om dat te faciliteren. Om samen met anderen oplossingen te bedenken om dat te realiseren”, vertelt Josefien. 

Het hele interview leest u in Zorgvisie.

________________________________

Coördinatie reguliere urgente zorg opgepakt

03-04-2020 | 13.55

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de reguliere urgente zorg voor mensen zonder corona te coördineren. Goede zorg voor coronapatiënten is van groot belang. Maar ook de zorg voor patiënten met andere gezondheidsproblemen moet doorgang blijven vinden. Daarom is een gecoördineerde opstart van de reguliere ziekenhuiszorg nodig. In nauwe samenwerking met alle partijen in het veld starten we met het verkrijgen van overzicht.  

Lees verder in ons nieuwsbericht.

Marian Kaljouw: ”Dit is geen gemakkelijke opgave, in een tijd waarin de zorg zeer onder druk staat. We kunnen dat niet alleen, sterker nog; we kunnen alle hulp gebruiken die er is. We zien verschillende initiatieven in het land, onder meer door ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra, individuele zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. We zullen ons daarom vol inzetten om deze initiatieven te faciliteren, stimuleren en te verbinden”.

____________________

#Maart 2020

Zorginkoopbeleid 2021: door COVID-19 mogelijk meer aanpassingen

31-03-2020 | 10.00

Zorgverzekeraars publiceren uiterlijk 1 april volgens regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun zorginkoopbeleid voor 2021. Ze geven daarin aan dat zij op dit moment nog niet goed kunnen inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de corona-uitbraak gevolgen heeft voor de zorginkoop voor 2021. Mogelijk leidt dit gedurende 2020 nog tot aanpassingen van het zorginkoopbeleid. Lees verder in ons nieuwsbericht.

________________________________

NZa draagt bij aan het oplossen van knelpunten in de langdurige zorg vanwege corona

24-03-2020 | 14.30

Verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg mogen door de coronacrisis niet in de financiële problemen komen. De zorgkantoren hebben daarover in overleg met VWS, het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit afspraken gemaakt. De NZa neemt een aantal maatregelen om deze afspraken te ondersteunen. Met elkaar zorgen we dat de zorg beschikbaar is voor mensen die dat nodig hebben, nu maar ook in de toekomst. Bekijk ons nieuwsbericht.

________________________________

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand

17-03-2020 | 18.00

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg staat in onze Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Lees ons nieuwsbericht

________________________________

NZa past regelgeving aan vanwege coronavirus

13-03-2020 | 15.33

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders hebben te maken met grote drukte door de toename van het aantal mensen met een coronabesmetting. Zij zetten alle zeilen bij om goede zorg te blijven leveren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil de zorgprofessionals vanuit haar rol optimaal ondersteunen in hun werk.  Lees verder.