Toelichting agenda reguliere zorg

Op de agenda: 15 juni t/m 21 juni - week 25

 • Deze week publiceren we de 1e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde langdurige zorg als gevolg van de corona-uitbraak. Daarnaast publiceren we nog een drietal rapportages met actuele cijfers over uitgestelde zorg, namelijk: 2e rapportage voor oncologische zorg, 3e rapportage voor de ggz en de 8e rapportage voor de ziekenhuiszorg.
 • Op 17 juni publiceren we de resultaten uit een Nivel-onderzoek over drukte en uitgestelde zorgvraag in de Nederlandse huisartsenpraktijken door de uitbraak van het coronavirus.

Op de agenda: 1 juni t/m 7 juni - week 23

 • Op 2 juni publiceren we een update van de Urgentielijst medisch-specialistische zorg. 
 • Op 3 juni publiceren we de 7e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde ziekenhuiszorg als gevolg van de corona-uitbraak. Daarnaast publiceren we een 3e rapportage met cijfers over de uitgestelde geestelijke gezondheidszorg.
 • We publiceren een informatiekaart waarin we zorgaanbieders handvatten bieden om patiënten te informeren rondom het opstarten van de reguliere zorg.

Op de agenda: 25 mei t/m 31 mei – week 22

 • Op 26 mei publiceren we de 2e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde geestelijke gezondheidszorg als gevolg van de corona-uitbraak. Daarnaast publiceren we een 6e rapportage met cijfers over de uitgestelde ziekenhuiszorg.
 • Op 27 mei publiceren we de 1e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde oncologische zorg. 

Op de agenda: 18 mei t/m 24 mei – week 21

 • Op 19 mei publiceren we de NZa-beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten in de langdurige zorg.
 • In de ochtend van 20 mei praat onze voorzitter Marian Kaljouw de Tweede Kamer bij over onze opdracht om de reguliere zorg te coördineren. De commissieleden worden bijgepraat over de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg en de ggz. Daarnaast komen ook de andere sectoren aan bod die werken aan het opstarten van de zorg, zoals de huisartsenzorg, langdurige zorg, wijkverpleging, mondzorg en paramedie.
 • Op 20 mei publiceren we de 1e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde geestelijke gezondheidszorg als gevolg van de corona-uitbraak. Daarnaast publiceren we een 5e rapportage met cijfers over de uitgestelde ziekenhuiszorg.

Op de agenda: 11 mei t/m 17 mei – week 20

 • Op 13 mei publiceren we ons 4e overzicht met een actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag in het ziekenhuis als gevolg van de corona-uitbraak.
 • Deze week spreken we opnieuw met de ROAZ-regio’s over de opstart van reguliere zorg. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak per regio. Een expertgroep formuleert samen met de NZa de precieze informatiebehoefte.
 • We bespreken deze week de 1e conceptrapportage over de opstart van de geestelijke gezondheidszorg met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. 

Op de agenda: 4 mei t/m 10 mei – week 19

 • Op 6 mei publiceren we ons 3e overzicht met een actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag in het ziekenhuis als gevolg van de corona-uitbraak.
 • We spreken met een verschillende partijen over de opstart van reguliere zorg, zoals zorgverzekeraars en ACM, en de ROAZ-regio’s.

Op de agenda 27 april t/m 3 mei – week 18

 • We concretiseren de samenwerking met het Landelijk Centrum voor Patiëntspreiding (LCPS). We hebben afgesproken dat we elkaar wekelijks spreken om te borgen dat het opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg niet ten koste gaat van de zorg voor mensen met corona.  
 • We zijn in gesprek met alle betrokken partijen in de ggz om de verdere aanpak voor de opstart van reguliere zorg vorm te geven. 
 • Samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het samenwerkingsplatform SONCOS werken we aan een datarapportage voor oncologie. 
 • We organiseren een 2e sessie met vertegenwoordigers van de verschillende sectoren om inzicht te geven in de werkwijze voor het opschalen van de planbare zorg en gaan met elkaar in gesprek over aandachtspunten. 
 • Op 29 april publiceren we ons 2e overzicht met een actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag in het ziekenhuis als gevolg van de corona-uitbraak.

Op de agenda 20 april t/m 26 april - week 17

 • We werken gezamenlijk verder aan het concretiseren van de rol die de Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ-en) - samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders - vervullen bij het gefaseerd opschalen van de reguliere zorg in UMC’s, ziekenhuizen en klinieken. 
 • We vervolgen het overleg om te komen tot goede informatie en communicatie richting patiënten en verzekerden. 
 • We gaan deze week aan de slag met een aantal online bijpraatmomenten met koepels van zorgaanbieders in andere sectoren dan de ziekenhuiszorg. We brengen daarbij in kaart welke initiatieven al lopen en sluiten daar op aan. 
 • Samen met het Landelijk Centrum voor Patiëntspreiding (LCPS) kijken we welke zorgcapaciteit nodig is voor mensen die besmet zijn met corona én mensen die een reguliere zorgvraag hebben. We maken met het ministerie van VWS en het LCPS een helder overzicht van de taken en verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. 
 • Op 29 april publiceren we ons 2e overzicht met een actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag in het ziekenhuis als gevolg van de corona-uitbraak.  
 • De ‘Urgentielijst medisch-specialistische zorg’ is op 20 april gepubliceerd als een levend document. Het Zorginstituut, FMS, NVZ, NFU en ZKN gaan op korte termijn in gesprek over deze lijst en maken afspraken over noodzakelijke aanvullingen.