Toegang tot zorg tijdens corona

Als het aantal coronabesmettingen niet snel daalt, leidt dit onvermijdelijk tot een crisis op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg. Met ernstige gevolgen voor iedereen die in Nederland zorg nodig heeft en zorgmedewerkers. De toenemende druk op de zorg maakt dat aanvullende maatregelen om de besmettingen naar beneden te brengen, hoe pijnlijk ook, op korte termijn onvermijdelijk zijn.

Hoewel het ziekenhuizen tot nu toe lukt om acute, semi acute zorg en kritisch planbare zorg te bieden constateren wij een wankel evenwicht met grote risico’s. 

In deze blog leest u meer over onze laatste ontwikkelingen rondom de toegang tot zorg tijdens corona.

Druk op ziekenhuizen onverminderd hoog

12-05-2021 | 13:30

De druk op de reguliere ziekenhuiszorg is nog steeds hoog, maar lijkt op onderdelen te stabiliseren. Deze week zijn er net iets meer operatiekamers in gebruik dan vorige week. Vorige week was dit landelijk gemiddeld 42% minder dan gebruikelijk, deze week is dit 41%. 28 ziekenhuizen geven aan de kritieke planbare zorg (zoals kankerbehandelingen) niet meer volledig volgens planning te kunnen leveren. Vorige week maandag waren dit er 26.

________________________________

Reguliere ziekenhuiszorg verder onder druk, herstel in langdurige zorg

07-05-2021 | 12:00

De druk op de reguliere ziekenhuiszorg is in de afgelopen week nog iets verder toegenomen. 51% van de ziekenhuizen zegt kritieke planbare zorg (zoals kankerbehandelingen) niet meer volledig volgens planning te kunnen leveren. Dit was vorige week 49%. De kritieke zorg die wordt uitgesteld, moet op korte termijn worden ingehaald om gezondheidsschade te voorkomen. Negen ziekenhuizen geven aan dat zij een deel van deze kritieke planbare zorg niet meer binnen de vereiste zes weken kunnen leveren.

Lees ook:

________________________________