Toegang tot zorg tijdens corona

Als het aantal coronabesmettingen niet snel daalt, leidt dit onvermijdelijk tot een crisis op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg. Met ernstige gevolgen voor iedereen die in Nederland zorg nodig heeft en zorgmedewerkers. De toenemende druk op de zorg maakt dat aanvullende maatregelen om de besmettingen naar beneden te brengen, hoe pijnlijk ook, op korte termijn onvermijdelijk zijn.

Hoewel het ziekenhuizen tot nu toe lukt om acute, semi acute zorg en kritisch planbare zorg te bieden constateren wij een wankel evenwicht met grote risico’s. 

In deze blog leest u meer over onze laatste ontwikkelingen rondom de toegang tot zorg tijdens corona.

Nog steeds kunnen niet alle ziekenhuizen kritieke planbare zorg volledig volgens planning leveren, wel worden plannen voor inhaalzorg gemaakt

15-07-2021 | 16:15

De druk op ziekenhuizen neemt deze week verder af (peilmoment maandag 12 juli). Wel zijn er nog steeds enkele ziekenhuizen die aangeven de kritieke planbare zorg, zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om gezondheidsschade te voorkomen, niet volledig volgens planning te kunnen leveren.

Passende inhaalzorg

Het afgelopen jaar is veel (niet urgente) zorg uitgesteld. Nu de druk in de ziekenhuizen afneemt, komt er naar verwachting straks weer ruimte om uitgestelde zorg te leveren. Hierbij is het noodzakelijk om in te zetten op de principes van passende zorg en rekening te houden met het herstel van zorgprofessionals. 

Ziekenhuizen maken op dit moment in overleg met zorgverzekeraars plannen om na de zomervakantie te starten met het verlenen van inhaalzorg.

Zie ons bericht.

________________________________

Ziekenhuizen schalen zorg verder op, opgave inhaalzorg is groot

01-07-2021 | 11:18

De druk op de ziekenhuizen is deze week weer iets verder afgenomen (peilmoment maandag 28 juni). Inmiddels is 87% van de operatiekamers weer beschikbaar, 2% meer dan vorige week maandag.

De planbare zorg wordt nu weer in alle ziekenhuizen tenminste deels geleverd. We maken daarnaast op basis van gegevens van Dutch Hospital Data (DHD) een inschatting van de uitgestelde zorg vanwege corona. We kunnen daarin de ontwikkelingen tot eind mei van dit jaar zien. Daaruit blijkt dat er sinds de corona-uitbraak in maart 2020 tot en met mei 2021 naar schatting 320.000 minder operaties hebben plaatsgevonden dan normaal. Dat is 22% van het aantal operaties dat normaal in een jaar plaatsvindt.

We zien landelijk dat er meer specialismes zijn waar de gemiddelde wachttijd voor een afspraak bij de medisch specialist en de diagnostiek hoger ligt dan de Treeknorm. In februari 2021 hadden 7 van de 23 specialismen een hogere wachttijd voor de polikliniek dan de Treeknorm. In mei waren dat er 11. 

Er zijn in mei minder (oncologie)patiënten behandeld dan in mei 2019. Huisartsen schrijven al langere tijd meer verwijzingen uit voor hun patiënten naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Lees meer in het volledige nieuwsbericht

________________________________