Toegang tot zorg tijdens corona

We schalen het crisisoverleg op met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en het Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS) over de toegankelijkheid van coronazorg en reguliere zorg. Ook gaan we de gevolgen voor de toegang voor patiënten tot reguliere zorg nog intensiever monitoren. Het ministerie van VWS heeft de NZa in april gevraagd de opstart van de reguliere zorg te coördineren.

In deze blog leest u meer over onze laatste ontwikkelingen rondom de toegang tot zorg tijdens corona.

Aantal verwijzingen huisartsen naar ziekenhuiszorg en ggz stijgt

20-11-2020 | 10:30

Huisartsen hebben vorige week weer meer verwijzingen kunnen doen voor hun patiënten naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Vorige week was dit 80% van het verwachte aantal verwijzingen zonder corona-uitbraak. In de voorafgaande weken lag dit percentages lager, rond de 72 procent. Bij verwijzingen voor gezondheidsklachten die kunnen duiden op kanker zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Lees erover in ons nieuwsbericht.

________________________________

Dit najaar opnieuw minder verwijzingen oncologie

13-11-2020 | 10:30

Dit najaar hebben huisartsen opnieuw minder verwijzingen kunnen doen naar ziekenhuizen voor zorgvragen die kunnen duiden op kanker. Het aantal verwijzingen bij mogelijk oncologische zorgvragen lag vorige week op 73% van wat we zouden verwachten zonder corona-uitbraak. Dat blijkt uit de verwijzingsrapportage voor ziekenhuiszorg door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit doen we op basis van cijfers van ZorgDomein.Lees hierover in ons nieuwsbericht.

________________________________

Zorgbeeldportaal ondersteunt samenwerking reguliere zorg

11-11-2020 | 15:03

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) biedt zorgaanbieders en ROAZ-regio’s via het digitaal portaal Zorgbeeld inzicht in de beschikbaarheid van reguliere zorg in een regio. Dit inzicht helpt zorgaanbieders tijdens de coronacrisis bij de onderlinge samenwerking om de toegankelijkheid van de corona-zorg en reguliere zorg te kunnen borgen. In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelde de NZa samen met het Landelijk Coördinatiecentrum Patienten Spreiding (LCPS) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) het portaal voor de reguliere zorg. Zorgbeeld biedt inzicht in de regio, maar geeft ook een landelijk beeld. Zo kunnen we samen met ziekenhuizen, klinieken en zorgverzekeraars knelpunten oplossen. Lees het nieuwsbericht.

________________________________

Verwijzingen naar ziekenhuis op 73% van verwachte niveau

06-11-2020 | 14:37

Het aantal verwijzingen dat huisartsen konden doen naar de ziekenhuiszorg lag vorige week op 73% van het verwachte niveau zonder corona. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen weken. Daarmee is het totaal aantal gemiste verwijzingen naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken opgelopen tot 990 duizend. Dat blijkt uit nieuwe analyses van data van ZorgDomein door de Nederlandse Zorgautoriteit. Lees hier alles over in ons nieuwsbericht.

________________________________