Toegang tot zorg tijdens corona

Als het aantal coronabesmettingen niet snel daalt, leidt dit onvermijdelijk tot een crisis op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg. Met ernstige gevolgen voor iedereen die in Nederland zorg nodig heeft en zorgmedewerkers. De toenemende druk op de zorg maakt dat aanvullende maatregelen om de besmettingen naar beneden te brengen, hoe pijnlijk ook, op korte termijn onvermijdelijk zijn.

Hoewel het ziekenhuizen tot nu toe lukt om acute, semi acute zorg en kritisch planbare zorg te bieden constateren wij een wankel evenwicht met grote risico’s. 

In deze blog leest u meer over onze laatste ontwikkelingen rondom de toegang tot zorg tijdens corona.

Planbare zorg komt verder in het gedrang

22-04-2021 | 13:30

De kritieke planbare zorg – die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen – komt verder onder druk te staan. Meer dan een derde van de ziekenhuizen kan deze zorg nog maar deels volgens planning leveren, en 63% lukt dit volledig. Dat is weer minder dan vorige week, toen nog 69% van deze kritieke planbare zorg volgens planning kon doorgaan. De (semi-)acute zorg gaat wel nog steeds volledig door. Dit blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van gegevens van ZorgDomein en de gegevens die ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal.

Lees het volledig bericht.

________________________________

Ziekenhuizen melden verdere afschaling reguliere zorg

15-04-2021 | 13:30

De Nederlandse ziekenhuizen melden deze week opnieuw dat er minder operatiekamers in gebruik zijn dan vorige week. Ook de kritieke planbare zorg, de zorg die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, is minder vaak volgens planning beschikbaar. Dat blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit op basis van gegevens die ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal. De afschaling is het gevolg van het toegenomen aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Leer meer in ons nieuwsbericht.

________________________________

Landelijke Monitor Zorg van start

14-04-2021 | 13.00

Het LCPS, de NZa en GGD GHOR Nederland werken samen om de verschillende informatie over de capaciteit en continuïteit in de zorgsector, zorgprognoses en effecten op reguliere zorg samen te voegen in een landelijke monitor zorg. Met deze Landelijke Ketenmonitor Zorg krijgen we één landelijk overzicht in de zorg en kunnen de regio’s en het kabinet goed inspelen op kritieke situaties. Nu en in de toekomst. Vanaf donderdag 15 april wordt deze informatie gebundeld.

Zicht op landelijke situatie
Met de Landelijke Ketenmonitor Zorg weten we hoeveel bedden er nu en binnenkort nog beschikbaar zijn in de verschillende regio’s, waar het knelt en hoe het is gesteld met de druk op de zorg. Ook beschikken we met de monitor over prognoses en een rapportage met de effecten van COVID op de reguliere zorg. Met deze actuele informatie over de hele zorgketen, kunnen we landelijk en per regio snel keuzes maken en besluiten nemen. In de infographic zie je hoe de Landelijke Ketenmonitor Zorg is samengesteld.

Beter inspelen op situatie
Met behulp van de ketenmonitor kunnen partijen in de zorg zoals de ziekenhuizen, huisartsen en organisaties in de acute zorgketen en de vervolgzorg, beter inspelen op kritieke situaties. De minister van Medische Zorg en Sport, die de opdracht heeft gegeven tot dit landelijk beeld, heeft deze informatie nodig om het kabinet te voorzien van actuele informatie en besluiten te nemen over eventuele volgende fases tijdens de corona-uitbraak. Zo kunnen we in Nederland patiënten de nodige zorg blijven bieden en de nog beschikbare capaciteit optimaal benutten. En vangen we de COVID-druk zo goed mogelijk op.

Maximaal gebruik bestaande informatie 
In de ketenmonitor wordt alle relevante informatie van de hele zorgketen in Nederland verzameld. We maken hierbij zo veel mogelijk gebruik van informatie die al wordt aangeleverd. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en GGD GHOR Nederland ontvangen wekelijks al veel waardevolle gegevens die allemaal worden gebruikt. Er worden alleen nieuwe uitvragen gedaan bij ROAZ-regio’s als dit echt nodig is om een goed en volledig beeld te krijgen.

Met deze Landelijke Ketenmonitor Zorg hebben we alle informatie in één overzicht, weten we wat we de komende tijd kunnen verwachten en welke besluiten nodig zijn in de verschillende zorgsectoren.

________________________________

Advies NZa aan VWS over uitstellen versoepelingen

14-04-2021 | 12.50

Op 9 april jl. hebben wij de Minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark een dringend advies gestuurd om de versoepelingen enkele weken uit te stellen.

________________________________

Ziekenhuizen schalen operatiecapaciteit verder af

09-04-2021 | 11:45

Gemiddeld hebben Nederlandse ziekenhuizen de operatiecapaciteit afgelopen week 5 procentpunten verder afgeschaald. Vorige week was 78% van de Nederlandse operatiekamers nog in gebruik in vergelijking met een normale situatie zonder coronavirus. Deze week (peilmoment dinsdag (vanwege Pasen)) is dat 73%.

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten hebben kunnen uitschrijven naar ziekenhuizen lag de afgelopen week op 90% van wat we zouden verwachten zonder coronapandemie. De voorafgaande week lag dat percentage nog op 93%.

Zie ons nieuwsbericht.

________________________________

Passende bekostiging voor ambulances voor 2020 en 2021

07-04-2021 | 17:00

Voor 2020 en 2021 kunnen regionale ambulancevoorzieningen (RAV) gebruikmaken van de budgetparameter voor de Covid-19 meerkosten. Hiermee kunnen zij de extra kosten vergoed krijgen die zij gemaakt hebben door de corona-uitbraak. De NZa paste de beleidsregels hiervoor aan, zodat het mogelijk is om deze extra kosten vergoed te krijgen via de gebruikelijke jaarlijkse nacalculatie.

________________________________

Ziekenhuizen melden nog geen grote afschaling; minder mensen overleden in langdurige zorg

02-04-2021 | 15:00

De capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen om reguliere zorg te leveren is deze week vergelijkbaar met de afgelopen weken. Ziekenhuizen melden in het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit wel dat deze week (peilmoment afgelopen maandag) iets minder operatiekamers in gebruik zijn dan vorige week.

Lees ook:

________________________________