Toegang tot zorg tijdens corona

Als het aantal coronabesmettingen niet snel daalt, leidt dit onvermijdelijk tot een crisis op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg. Met ernstige gevolgen voor iedereen die in Nederland zorg nodig heeft en zorgmedewerkers. De toenemende druk op de zorg maakt dat aanvullende maatregelen om de besmettingen naar beneden te brengen, hoe pijnlijk ook, op korte termijn onvermijdelijk zijn.

Hoewel het ziekenhuizen tot nu toe lukt om acute, semi acute zorg en kritisch planbare zorg te bieden constateren wij een wankel evenwicht met grote risico’s. Dit blijkt zowel uit de data die ziekenhuizen aanleveren in het Zorgbeeldportaal van de NZa als de kwalitatieve observaties van IGJ.

In deze blog leest u meer over onze laatste ontwikkelingen rondom de toegang tot zorg tijdens corona.

Reguliere zorg schaalt verder op, wel grote regionale verschillen in wachttijden

25-02-2021 | 15:30

Er zijn in januari 2021 meer patiëntcontacten geweest in ziekenhuizen dan in dezelfde maand in 2019 en 2020. Dat blijkt uit onze analyse van de productiecijfers tot en met januari van Dutch Hospital Data.

Het aantal verwijzingen blijft wel achter bij wat we zouden verwachten. Het aantal verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg ligt al langer op het niveau dat we zouden verwachten zonder corona-uitbraak.

In de wijkverpleging zien we op basis van 4 grote aanbieders van wijkverpleging dat de hoeveelheid geleverde zorg in deze maanden gemiddeld 6% lager ligt dan in 2019. Deze gegevens zijn indicatief en niet representatief voor de hele sector. 

Meer hierover leest in ons nieuwsbericht.

________________________________

Meer capaciteit in de ziekenhuizen, minder verwijzingen

17-02-2021 | 16:00

Uit gegevens die ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeld-portaal van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt opnieuw dat er meer capaciteit beschikbaar is om de reguliere, niet-coronazorg, te leveren.

Als we kijken naar het aantal verwijzingen dat huisartsen kunnen uitschrijven voor hun patiënten naar de medisch-specialistische zorg, zien we in de afgelopen week een afname ten opzichte van de week ervoor.

Het aantal verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg ligt al langer rond het niveau dat we zouden verwachten zonder corona-uitbraak.

Zie verder het nieuwsbericht.

________________________________

Ziekenhuizen melden opnieuw opschaling reguliere zorg

11-02-2021 | 16:24

Ziekenhuizen schalen deze week de zorg opnieuw verder op. Dat blijkt uit gegevens die de ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het aantal verwijzingen dat huisartsen hebben kunnen uitschrijven naar de geestelijke gezondheidszorg ligt iets boven de aantallen die we zouden verwachten zonder corona. 

Meer daarover in ons nieuwsbericht.

________________________________

Meer lege bedden in verpleeghuizen, maar aantal wachtenden neemt toe

05-02-2021 | 14:45

Het aantal mensen dat wacht op een plek in een verpleeghuis is de laatste maanden weer toegenomen. Het lijkt erop dat mensen die deze zorg nodig hebben wel al een indicatie aanvragen die recht geeft op een plek in een verpleeghuis. Het aantal afgegeven indicaties is, na een korte daling, in november licht gestegen en ligt tot het einde van het jaar net boven het niveau van vorig jaar. Maar de opname lijkt uitgesteld te worden. Er zijn op 1 december namelijk ruim 3.500 bedden leeg, een verdubbeling sinds eind oktober.

Lees het volledig bericht.

________________________________

Meer verwijzingen naar ziekenhuizen en operatiecapaciteit neemt toe

04-02-2021 | 11:00

Huisartsen hebben meer verwijzingen kunnen uitschrijven voor hun patiënten naar ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Vorige week lag het aantal verwijzingen op 86% van het verwachte aantal verwijzingen zonder corona-uitbraak, tegenover 77% in de voorafgaande week. Dat blijkt uit de wekelijkse analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit op basis van de cijfers van ZorgDomein. Daarnaast geven ziekenhuizen in ons Zorgbeeldportaal aan dat het aantal operatiekamersop dit moment 35% is afgeschaald, ten opzichte van 40% in de voorgaande week.

Meer in ons nieuwsbericht.

________________________________