Toegang tot zorg tijdens corona

Als het aantal coronabesmettingen niet snel daalt, leidt dit onvermijdelijk tot een crisis op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg. Met ernstige gevolgen voor iedereen die in Nederland zorg nodig heeft en zorgmedewerkers. De toenemende druk op de zorg maakt dat aanvullende maatregelen om de besmettingen naar beneden te brengen, hoe pijnlijk ook, op korte termijn onvermijdelijk zijn.

Hoewel het ziekenhuizen tot nu toe lukt om acute, semi acute zorg en kritisch planbare zorg te bieden constateren wij een wankel evenwicht met grote risico’s. Dit blijkt zowel uit de data die ziekenhuizen aanleveren in het Zorgbeeldportaal van de NZa als de kwalitatieve observaties van IGJ.

In deze blog leest u meer over onze laatste ontwikkelingen rondom de toegang tot zorg tijdens corona.

Aantal verwijzingen naar ziekenhuiszorg blijft achter

20-01-2021 | 10:15

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten hebben kunnen uitschrijven naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken was vorige week 76% van wat we naar schatting zouden verwachten zonder corona-uitbraak.

Naar de ggz werden naar schatting juist iets meer verwijzingen uitgeschreven dan verwacht.

Lees verder in ons nieuwsbericht.

________________________________

Afschaling reguliere zorg vergelijkbaar met vorige week, regionaal wel verschillen

14-01-2021 | 16:00

De afschaling van de reguliere ziekenhuiszorg is deze week vergelijkbaar met vorige week. Dat blijkt uit de gegevens over de druk op de reguliere zorg die Nederlandse ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit. De gemiddelde afschaling van de operatiecapaciteit is op dit moment 50%. Dat is vergelijkbaar met vorige week (51% afschaling).

Bekijk ons bericht.

________________________________

Reguliere ziekenhuiszorg de afgelopen week iets verder afgeschaald

07-01-2021 | 16:45

Ziekenhuizen hebben de reguliere zorg sinds vorige week opnieuw iets verder afgeschaald. Zo stijgt het percentage ziekenhuizen licht dat bij de Nederlandse Zorgautoriteit aangeeft de kritiek planbare zorg nog maar deels te kunnen leveren; van 29 naar 31%. Semi(acute) zorg is nog wel in alle regio’s beschikbaar. Wel geeft 3% van de ziekenhuizen aan dat nog maar deels te kunnen leveren.

U leest meer in ons nieuwsbericht.

________________________________