Toegang tot zorg tijdens corona

We schalen het crisisoverleg op met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en het Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS) over de toegankelijkheid van coronazorg en reguliere zorg. Ook gaan we de gevolgen voor de toegang voor patiënten tot reguliere zorg nog intensiever monitoren. Het ministerie van VWS heeft de NZa in april gevraagd de opstart van de reguliere zorg te coördineren.

In deze blog leest u meer over onze laatste ontwikkelingen rondom de toegang tot zorg tijdens corona.

Aantal verwijzingen naar ziekenhuis en ggz verder gedaald

22-10-2020 | 14:00

Huisartsen hebben vorige week opnieuw minder verwijzingen voor hun patiënten kunnen uitschrijven naar de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Vorige week lag het aantal verwijzingen naar ziekenhuiszorg op 72% van wat we zouden verwachten zonder coronacrisis. Voor de geestelijke gezondheidszorg is dit 83%. Zie ook ons nieuwsbericht.

________________________________

Tijdige toegang tot zorg: wat verwachten we van de zorgverzekeraars?

20-10-2020 | 15:51

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkte de afgelopen tijd aan een duiding van de zorgplicht voor zorgverzekeraars. Deze duiding is een hulpmiddel waarmee we duidelijk maken wat we specifiek van hen verwachten als de toegankelijkheid en continuïteit van zorg onder druk staat. Dit kan hen helpen bij een bijzondere situatie zoals de corona-uitbraak, maar ook als een zorgaanbieder failliet dreigt te gaan of als de wachttijden voor bepaalde zorg structureel oplopen. Bekijk ook ons nieuwsbericht.

________________________________

Herstelzorg na corona: de mogelijkheden voor bekostiging op een rij

16-10-2020 | 13.45

Sommige patiënten houden langdurige of blijvende klachten over aan een corona-infectie. 
Herstelzorg na een infectie met Covid-19 kan op verschillende manieren in rekening gebracht worden met de huidige regels voor de bekostiging. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit. Lees hier meer over de verschillende mogelijkheden

________________________________

Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?

16-10-2020 | 11.30

Contact tussen arts en patiënt is essentieel om gezondheidsschade te voorkomen. Daarom publiceert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een informatiekaart die zorgaanbieders en zorgverleners helpt om patiënten duidelijk te maken wat zij kunnen verwachten nu de reguliere zorg wordt afgeschaald. Lees ook ons nieuwsbericht.

________________________________

Nog 2.175 lege bedden in langdurige zorg, helft minder dagbesteding

14-10-2020 | 18.05

Begin september waren in de langdurige zorg bijna 2175 meer bedden leeg dan voor de corona-uitbraak. Tijdens de piek waren dat nog ongeveer 5000 bedden. Ook blijkt uit de analyse de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van de gevolgen van de corona-uitbraak voor de langdurige zorg dat na de corona-uitbraak ruim de helft minder dagbesteding was voor mensen in de langdurige zorg.
Lees het artikel hier verder.
________________________________

Verwijzingen huisartsen naar ziekenhuis dalen

14-10-2020 | 17.45

Huisartsen hebben de afgelopen twee weken 38 duizend minder verwijzingen kunnen uitschrijven voor hun patiënten naar het ziekenhuis. Het aantal verwijzingen was vorige week, de week van 5 tot 11 oktober 18% minder dan we zouden verwachten zonder corona.

Bekijk onze analyse van het aantal verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg op basis van cijfers van Zorgdomein.

________________________________

Karina Raaijmakers Presentatie TB-VWS

Karina Raaijmakers over toegankelijke zorg tijdens 2e coronagolf

14-10-2020 | 10.20

14 oktober gaf directeur toezicht Karina Raaijmakers toelichting aan de Tweede Kamercommissie zorg over de toegankelijkheid tot zorg in coronatijden. Bekijk de presentatie hier.

________________________________

Marian Kaljouw te gast in het programma De Vooravond

12-10-2020 | 19.00 uur

De coronacrisis legt weer te veel druk op de reguliere zorg. Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers, minister Tamara van Ark en Marian Kaljouw van de Nederlandse Zorgautoriteit luiden de noodklok. 

Uitzending De Vooravond

________________________________

Datarapportages van reguliere ziekenhuiszorg, oncologische zorg en ggz

06-10-2020 | 17.00

De meest recente gegevens over de gevolgen van de zorg voor coronapatiënten voor de geestelijke gezondheidszorg, medisch-specialistische zorg en de oncologie laten zien dat de zorg in augustus over het algemeen weer op het niveau was van dezelfde periode in 2018 en 2019. In een volgende rapportage verwachten we een eerste inzicht te kunnen geven van de mate waarin reguliere zorg wordt afgeschaald.

________________________________

Zorgen over spreiding corona patiënten en doorgang reguliere zorg

06-10-2020 | 16.30

De ziekenhuiszorg staat onder druk nu steeds meer coronapatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen.  In bepaalde regio’s schalen ziekenhuizen de reguliere zorg al af. Om mensen de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben is het cruciaal dat mensen met corona verspreid worden over het land. Lees ons nieuwsbericht.

________________________________