Aanbieder wijkverpleging krijgt aanwijzing voor niet meewerken aan onderzoek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Tamaja Okolo Zorg (TOZ) een aanwijzing opgelegd vanwege het niet meewerken aan een onderzoek. TOZ is een zorgaanbieder uit Rijswijk die wijkverpleging levert. De zorgaanbieder gaat niet in op meerdere verzoeken om informatie. De informatie die wij willen ontvangen, heeft betrekking op onderzoek naar de administratie en declaraties van TOZ.

Beeld: ©Isk

Belemmering onderzoek

De NZa heeft TOZ 2 informatieverzoeken gestuurd. Op het 2e informatieverzoek hebben wij geen reactie ontvangen. Hiermee belemmert TOZ het onderzoek en overtreedt daarmee de wet (artikel 61 lid 1 sub a van de Wet marktordening gezondheidszorg). Dit is een strafbaar feit. Wij hebben TOZ dan ook een aanwijzing niet meewerken verstuurd. In de aanwijzing sommeren wij TOZ alsnog mee te werken aan het onderzoek. Tot nu toe heeft de NZa de gevraagde informatie niet ontvangen.  

Goed bestuur en professionele bedrijfsvoering

De NZa staat voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Hiervoor is het van cruciaal belang dat zorgaanbieders correct declareren, een volledige en juiste administratie voeren en dat de bedrijfsvoering van zorgorganisaties professioneel is georganiseerd. De NZa houdt hier toezicht op en grijpt in als dat nodig is. Op basis van signalen en data doen we onderzoek bij zorgaanbieders waar twijfels zijn over het correct declareren van zorg. De zorgaanbieders moeten tijdens een onderzoek inzicht geven in hun administratie en eventuele afwijkingen kunnen verklaren. Zo voorkomen we dat zorggeld verspild wordt en helpen we het vertrouwen in de zorg te verstevigen.