NZa waarschuwt consumenten voor Selectiviazorg.nl (update)

Update 16:46 uur - Inmiddels is bekend dat het Aidsfonds achter deze website zit. Hoewel we meevoelen met het belang dat zij nastreven, benadrukken wij dat consumenten altijd moeten kunnen vertrouwen op de informatie die wordt verstrekt over zorgverzekeringen.

De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) waarschuwt consumenten voor Selectiviazorg.nl. Op haar website geeft Selectiviazorg.nl aan er te zijn voor alle verzekerden. In het online inschrijvingsformulier vraagt Selectivia Zorgverzekeringen om privacygevoelige informatie die niet relevant is voor de acceptatie van de verzekering. Zoals gezondheidstoestand, seksuele geaardheid, hoogte van het inkomen etc. Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht: zij moeten iedereen die een basisverzekering wil afsluiten accepteren. Zij mogen dus niet selecteren. De NZa adviseert consumenten dan ook om de vragen niet in te vullen.

Beeld: ©SSK

Overtreding van de wet

Door te selecteren houdt Selectivia Zorgverzekeringen zich niet aan de acceptatieplicht (artikel 3 van de Zorgverzekeringswet). Ook overtreedt Selectivia andere regels. Zo is elke nieuwe zorgverzekeraar in Nederland verplicht om zich bij de NZa te melden en aan te geven welke polissen hij gaat aanbieden. Verder voldoet de website van Selectivia niet aan de eisen over informatieverstrekking, omdat de potentiele verzekerde niet kan zien waarvoor deze zich aanmeldt. Alleen op basis van informatie over bijvoorbeeld polisvoorwaarden en gecontracteerd zorgaanbod kunnen consumenten de voor hen meest passende zorgverzekering kiezen. Op al deze punten is Selectivia Zorgverzekeringen in overtreding.

Gezien de aard van de vragen en het gebrek aan inhoudelijke informatie betwijfelt de NZa of het om een echte zorgverzekeraar gaat. De NZa vindt het zeer schadelijk dat op deze manier het vertrouwen van consumenten wordt geschaad en onderneemt dan ook actie met het doel overtreding van de wet te stoppen.