Bestuursvoorzitter Marian Kaljouw verlaat de Nederlandse Zorgautoriteit in 2023

Na twee termijnen van vier jaar stopt Marian Kaljouw in 2023 als bestuursvoorzitter bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In 2019 benoemde voormalig minister Hugo de Jonge, Kaljouw voor een tweede termijn. Kaljouw heeft aan de huidige minister laten weten dat zij de NZa gaat verlaten. Onder leiding van Kaljouw is de zorgbrede beweging naar passende zorg tot stand gekomen.

Beeld: ©JH

Zorgtransitie

Marian startte op 1 juni 2015 als voorzitter van de Raad van Bestuur. Onder haar leiding heeft de NZa een strategische agenda ontwikkeld. Kaljouw heeft zich vanaf het begin ingezet voor een zorgtransitie om kwalitatieve zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor alle Nederlanders.

Passende zorg

Kaljouw was de eerste die de beweging passende zorg introduceerde als antwoord op de ontwikkelingen in de zorg die de toegankelijkheid en betaalbaarheid onder druk zetten. En dat bleef niet zonder resultaat. In 2020 bracht de NZa samen met het Zorginstituut het advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’ uit. Inmiddels is passende zorg omarmd door zowel beleidsmakers als zorgbestuurders en is het verankerd in het coalitieakkoord en het onlangs getekende Integraal Zorgakkoord.

Werving nieuwe voorzitter

De komende periode zal de Algemene Bestuursdienst het wervings- en selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter als opvolger van Kaljouw in gang zetten.

De exacte datum en invulling van het afscheid van Kaljouw volgt.