NZa publiceert update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2023

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een update van de release voor de medisch-specialistische zorg beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2023 voeren wij een aantal wijzigingen door die de beweging naar passende zorg stimuleren.

Beeld: ©ISK

Telemonitoring

Tijdens de coronapandemie hebben zorgverleners meer gebruik gemaakt van telemonitoring. Met telemonitoring kunnen zorgverleners bij patiënten op afstand de vinger aan de pols houden. Alleen als het nodig is, wordt de patiënt opgeroepen om naar het ziekenhuis te komen. Deze vorm van zorg kan nog niet los gedeclareerd worden terwijl dat juist belangrijk is. Om telemonitoring te stimuleren kan deze zorg per 2023 zelfstandig geregistreerd en gedeclareerd worden. 

Nieuwe prestaties voor expertiseadvies

Om meer gebruik te maken van elkaars expertise is er een prestatie gemaakt voor het vragen van een expertiseadvies. Dit advies zorgt ervoor dat de patiënt niet altijd meer hoeft te worden doorverwezen naar een expertisecentrum. In andere gevallen wordt de patiënt gerichter doorverwezen en krijgt zo sneller de zorg die nodig is. Dit laatste is in het bijzonder van belang voor patiënten met een zeldzame aandoening. Zij zien nu vaak diverse specialisten en krijgen verschillende diagnosen, voordat de juiste diagnose gesteld wordt. De NZa onderzoekt of en hoe een vergelijkbare bekostiging nodig is voor expertisecentra voor niet-zeldzame aandoeningen.

Taakherschikking

Om de zorg toegankelijk te houden is het essentieel om medewerkers optimaal in te zetten. Hiervoor is het van belang om duidelijker te krijgen wie wat doet in de zorg. Daarom moet de zorg die een patiënt krijgt, vastgelegd worden door de zorgaanbieder die ook feitelijk de zorg levert. We hebben hiervoor een aanpassing doorgevoerd in de registratieverplichting van de Regeling medisch-specialistische zorg. Dit kan via de kwalificatiecode van de beroepsbeoefenaar. Uitleg over de kwalificatiecode vindt u op de pagina taakherschikking.

Verhoging tarieven

De aanpassing van de tarieven voor 2023 op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zijn hierin nog niet verwerkt. We verwerken deze aanpassingen zo snel mogelijk in de tarieven. Binnen de msz is een groot deel van de tarieven niet gereguleerd. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten de hogere index daarom op een passende manier vertalen in hun afspraken.