Onvoldoende medisch-inhoudelijke duidelijkheid: boete geschrapt

Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ggz-aanbieder HSK Groep (HSK) onterecht een boete opgelegd voor het verkeerd declareren van burn-outklachten. In de jaren van het NZa-onderzoek was er medisch verschil van inzicht over de diagnose en behandeling van langdurige stressklachten en was de manier van declareren niet onomstotelijk verkeerd.

Beeld: ©SSK

HSK stelde bij patiënten de diagnose Ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS). Deze patiënten hadden psychische en lichamelijke stress-klachten, gerelateerd aan hun werksituatie die langer aanhielden (burn-out). De behandeling van een burn-out wordt niet vergoed, maar de behandeling van OSS wel. Volgens de NZa had HSK deze behandelingen niet bij de ziektekostenverzekeraars mogen declareren. Dat was voor de NZa reden om HSK een boete op te leggen. Het CBb oordeelt nu dat in de jaren van het NZa-onderzoek (2013-2015) niet duidelijk was dat deze manier van declareren fout was. Er bestond toen medisch verschil van inzicht over de diagnose en behandeling van deze patiënten die langdurig lichamelijke klachten hadden die verband hielden met werk- of privéstress. Het CBb schrapt daarom de boete.

Passende zorg

De uitspraak van het CBb onderstreept het belang van medisch-inhoudelijke duidelijkheid over wat wel en niet als passende zorg kwalificeert. De NZa vindt het belangrijk dat zorgaanbieders passende zorg ook juist declareren. Als onverzekerde zorg als verzekerde zorg wordt gedeclareerd, lopen de kosten voor het basispakket verder op. Alle inwoners van Nederland draaien dan op voor dure ggz-behandelingen via de premies voor de verplichte basisverzekering. Ook is er daardoor minder (financiële en personele) ruimte om mensen met een (echte) psychische stoornis te behandelen. Dit terwijl de ggz al langer kampt met te lange wachtlijsten en –tijden. De uitspraak van het CBb biedt tegen deze achtergrond ook perspectief. Het CBb oordeelt namelijk dat er met het nieuwe classificatiesysteem voor psychische stoornissen – ingevoerd na het NZa-onderzoek bij HSK – meer duidelijkheid is over wat wel en niet kwalificeert als passende ggz. Dit helpt de NZa in het tegengaan van oneigenlijk gebruik van zorggelden en het bevorderen van passende zorg.