Planbare zorg opgeschaald en lichte daling ziekteverzuim heeft nog geen effect op wachtlijsten

Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in een ziekenhuis is in mei vergelijkbaar met het aantal in april. 43% van de ziekenhuizen levert de planbare zorg volledig, vergeleken met een maand geleden is dit een stijging van 7%. Het ziekteverzuim onder zorgprofessionals laat een lichte daling zien maar is nog altijd hoog. Dit staat in de maandelijkse monitor Toegankelijkheid van de Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa vindt dit zorgelijk omdat ondanks deze ontwikkelingen en alle inspanningen in het zorgveld het maar niet lukt om de wachtlijsten te verkorten.

Beeld: ©ISK

Planbare zorg

Uit de data die de ziekenhuizen aanleveren blijkt dat de poliklinische zorg doorgaat maar dat niet alle klinische opnames en operaties kunnen plaatsvinden. Het aantal operaties waar geen intensive care (IC) voor nodig is ligt inmiddels boven het niveau van voor de coronapandemie. De operaties waar wel een IC voor nodig is ligt er nog onder. De zelfstandige klinieken hebben de eerste maanden van dit jaar evenveel patiƫnten gezien als in 2021. Dit is een stijging van 30% vergeleken met 2019. Ook het aantal operaties dat is uitgevoerd in klinieken was ongeveer gelijk aan dat in 2021.

Ziekteverzuim

Zorgbreed laat het ziekteverzuim een daling zien van 1,9% maar het is nog altijd hoog: tussen de 7,5% en 9,9% in de verschillende sectoren. Ook het langdurig ziekteverzuim blijft hoog en daar zien we geen daling. De uitval van personeel vraagt nog steeds om een hoge mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen van zorgaanbieders.

Ggz

De wachttijden van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) laten voor het eerst een lichte daling zien, met name bij instellingen. Het aantal verwijzingen naar de ggz is al langere tijd hoger dan eerst, met name voor jongeren, en het ziekteverzuim onder zorgprofessionals is uitzonderlijk hoog. Om de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren heeft de Stuurgroep Toegankelijkheid en Wachttijden ggz een ontwikkelagenda opgesteld.

Regionale verschillen

Het aantal mensen dat wacht op zorg daalt bij sommige specialismen maar stijgt bij andere. Dit verschilt per regio. De NZa vindt het van groot belang dat ziekenhuizen met wachttijden boven de treeknorm vaststellen hoe die wachttijden verkort kunnen worden en in dat kader ook de samenwerking met andere ziekenhuizen en zelfstandige klinieken met kortere wachttijden opzoeken. Patiƫnten kunnen ook de hulp van hun zorgverzekeraar inroepen om te kijken of er elders sneller plek is (zorgbemiddeling).