Boete vanwege onrechtmatige declaraties thuiszorgorganisatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgaanbieder Stichting Passion Health Care uit Amstelveen een boete van 220.000 euro op vanwege onrechtmatige declaraties en het voeren van een onvolledige, onjuiste en niet actuele administratie. De bestuurder van deze zorgaanbieder in de wijkverpleging krijgt vanwege deze overtredingen ook een persoonlijke boete van 66.000 euro opgelegd.

Beeld: ©SSK

Op basis van signalen over onregelmatigheden in de administratie van Stichting Passion Health Care en de resultaten van een vooronderzoek dat de NZa deed op basis van de jaarrekening en declaraties, is de NZa een onderzoek gestart.

Besluit

De NZa constateert dat in de onderzochte maanden bij een groot deel van de cliënten tegen een hoger bedrag is gedeclareerd dan de door de NZa wettelijke vastgestelde maximumtarieven. Bovendien werd zorg onder vermelding van een verkeerde prestatie gedeclareerd. Met deze werkwijze overtrad de thuiszorgorganisatie artikel 35 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Daarnaast constateert de NZa een onvolledige, onjuiste en niet actuele administratie. Voor meerdere cliënten kon de zorgaanbieder geen zorgplan overleggen, of ontbraken planningen en volledige rapportages. Hiermee heeft de zorgaanbieder artikel 36 van de Wmg overtreden. Daarom legt de NZa Stichting Passion Health Care een boete op. 

Het is van groot belang dat zorgaanbieders correct declareren en een volledige en juiste administratie voeren; zonder een deugdelijke administratie is het lastiger of niet te controleren of zorggeld rechtmatig is besteed. Een onvolledige administratie werkt misbruik van zorggelden in de hand. De NZa is daarom ook van oordeel dat de betrokken bestuurder maatregelen had moeten treffen om de overtredingen te voorkomen of te beëindigen. Het is voor het eerst dat de NZa naast de boete voor de zorgorganisatie een separate boete oplegt aan de bestuurder.

Onderzoeksmethode

Deze boete is het gevolg van een nieuwe onderzoeksmethode waarbij we heel gericht informatie opvragen bij een zorgaanbieder als we signalen hebben dat deze mogelijk niet correct declareert. Ook onze eigen data-analyses bieden regelmatig reden om verder te kijken. Is er een vreemde verhouding tussen omzet en fte’s en onverwachte hoge declaraties, dan kan dat reden zijn voor vervolgonderzoek. We vragen daarbij de zorgaanbieder gericht om specifieke aanvullende informatie. Door deze manier van werken hebben we de doorlooptijd van onze onderzoeken aanzienlijk verkort, zodat we meer onderzoeken kunnen uitvoeren.   

De NZa werkt aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Het is belangrijk dat zorggeld besteed wordt aan zorg. Een zorgaanbieder moet cliënten passende zorg bieden en deze op de juiste manier declareren. Schadelijk gedrag stoppen we zo snel mogelijk en we leggen sancties op als dat nodig is. Zo voorkomen we dat zorggeld verspild wordt en verstevigen we het vertrouwen in de zorg. Een toelichting op onze toezichtsaanpak in de wijkverpleging geven we in het artikel: “Wijkverpleging: focus op ongecontracteerde zorg.”