Zorgverzekeraars kunnen informatie over zorgpolissen nog duidelijker maken

Mensen die eraan denken om over te stappen naar een andere zorgpolis hebben het recht op duidelijke informatie over de prijs, inhoud en de kwaliteit van zorg. Zo kunnen zij aan het einde van het jaar een weloverwogen keuze maken voor de best passende zorgverzekering. In een brief aan minister Kuipers van VWS waarin we terugkijken op de afgelopen overstapperiode 2021-2022 schrijven we dat er nog verbeteringen mogelijk zijn om de mensen bruikbare informatie aan te bieden. De NZa vindt het belangrijk dat het aantal nauwelijks verschillende polissen wordt verkleind en als zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de volgende overstapperiode hun contractafspraken eerder afronden.

Beeld: ©SSK

Regeling aangepast

Onze Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten hebben we aangepast. Voor de NZa staat de consument centraal en we willen dat informatie bruikbaar is bij het maken van zijn zorgkeuze op dat moment. In de aangepaste regeling hebben de zorgverzekeraars de ruimte om zelf invulling te geven hoe zij deze informatie duidelijk en bruikbaar aanbieden. Van belang is dat de zorgverzekeraars de behoefte en de vaardigheden van de verzekerden goed in beeld heeft.

Meer polissen

In de afgelopen overstapperiode zien we een toename in het aantal polissen. Dit maakt het overzicht voor de verzekerde lastiger. Een duidelijker polisaanbod kan bereikt worden door het aantal polissen met slechts kleine verschillen in gecontracteerd aanbod of vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te verminderen en alleen nieuwe polissen aan te bieden die inhoudelijk echt anders zijn.

Late contractafspraken

Ook hebben we gezien dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders erg laat waren met het sluiten van contracten dan in de vorige overstapperiode. Dit komt onder andere door de financiƫle onzekerheid als gevolg van corona. Zorgverzekeraars zijn naar consumenten toe wel duidelijk over met wie wel of (nog) niet een contract is gesloten en wat daar de financiƫle gevolgen van zijn, maar doordat veel contracten pas zeer laat rond zijn weten verzekerden pas laat of het ziekenhuis van hun keuze gecontracteerd is. Wij vinden dit een onwenselijke ontwikkeling omdat onzekerheid over het gecontracteerde aanbod voor verzekerden een drempel kan vormen om over te stappen.