Jeugdautoriteit en NZa maken afspraken over samenwerking

De Jeugdautoriteit (JA) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend. Daarin hebben zij afspraken vastgelegd over onderlinge samenwerking, het uitwisselen van informatie en het signaleren van risico’s bij gecombineerde aanbieders. Dit zijn zorgaanbieders die zowel jeugdzorg als zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) leveren. Het protocol is op 24 maart in de Staatscourant gepubliceerd en treedt vanaf 25 maart 2022 in werking.

Psycholoog-ssk
Beeld: ©SSK / SSK

De NZa zet zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg in Nederland en houdt onder meer toezicht op de continuïteit van zorg in de Zvw en Wlz. De JA heeft een onafhankelijke rol in het samenspel tussen gemeenten, jeugdzorgregio’s en aanbieders met als doel om de continuïteit van jeugdhulp te bevorderen.
 

De twee organisaties hebben afgesproken dat zij elkaar informeren over zorgwekkende financiële situaties bij instellingen die zowel jeugdzorg als zorg vanuit de Zvw of Wlz leveren, waardoor burgers geen zorg meer dreigen te krijgen. Ook informeren ze elkaar tijdig over onderzoeken die elkaars werkveld kunnen raken en geven ze gezamenlijk gevraagd en ongevraagd advies aan de Minister van VWS over aangelegenheden die zowel Jeugdautoriteit als NZa betreffen. Daarnaast zetten de Jeugdautoriteit en de NZa in op samen leren en ontwikkelen. 

Karina Raaijmakers, directeur Toezicht bij de NZa:

Zorginstellingen leveren vaak zorg over domeinen heen. Als wij relevante informatie met elkaar delen kunnen we samenwerken om een sluiting te voorkomen of faillissement gecontroleerd te laten verlopen.

Ook Daniëlle Wille, waarnemend directeur van de Jeugdautoriteit, is blij met het samenwerkingsprotocol:

Met het samenwerkingsprotocol kunnen de JA en NZa elkaar versterken op raakvlakken van hun activiteiten. Ook kan overlap van inspanningen worden voorkomen en kan de belasting voor gecombineerde aanbieders tot een verantwoord minimum worden beperkt. Daarnaast is het belangrijk dat we naar de sector transparant zijn over de informatie die we met elkaar delen.

Meer weten?

Je vindt het protocol in de Staatscourant. Het protocol treedt op 25 maart 2022 in werking.