Verdergaande samenwerking en transparantie essentieel bij inhalen uitgestelde zorg

Nu de druk op de zorg door coronabesmettingen minder wordt, moeten ziekenhuizen, klinieken en andere zorgaanbieders er alles aan doen om de zorg die is uitgesteld zo snel mogelijk alsnog te leveren. Dit om verdere schade aan de gezondheid en kwaliteit van leven voor burgers en patiënten te voorkomen.

Beeld: ©isk

In mei 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met FMS, NVZ, NFU, ZKN, V&VN, LHV, PFN, IGJ en ZN het kader ‘passende inhaalzorg’ vastgesteld. Ook aan het einde van 2021 hebben de ziekenhuizen veel coronapatiënten behandeld. Daarom is ook toen weer veel zorg uitgesteld.

Om het belang van een zorgvuldige aanpak van deze uitgestelde zorg te onderstrepen hebben we samen met de betrokken partijen een addendum aan het kader toegevoegd.

Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur van de NZa:

Het kan niet zo zijn dat financiële belangen en onvoldoende onderlinge afstemming  in de weg staan bij het leveren van zorg voor die mensen waar de behandeling van hun zorgvraag uitgesteld is. Het aangescherpte kader biedt de juiste randvoorwaarden en maakt duidelijk waar zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor aan de lat staan. In het addendum staat onder meer dat zorgverzekeraars met aanbieders van medisch-specialistische zorg regionaal onderling afspraken maken over de optimale verdeling van capaciteit die nodig is om de uitgestelde zorgvraag te behandelen. Ook is het essentieel dat er afspraken zijn over het uitwisselen van informatie om een beter en actueler beeld van de uitgestelde zorg te krijgen. 

Samenwerking en transparantie essentieel

Om de uitgestelde zorg zo snel mogelijk alsnog te kunnen leveren is verdergaande afstemming en samenwerking en optimale transparantie tussen ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en andere zorgaanbieders essentieel. Zij stemmen op regionaal niveau af hoe de capaciteit optimaal ingezet kan worden.

Rob Dillman (NVZ):

Samenwerking in de regio om de uitgestelde zorg te bieden is echt belangrijk. Uiteindelijk is dit een uitdaging voor ons allemaal.

Linda Daniëls (Patiëntenfederatie) vult aan:

Het is goed dat er nu regionaal wordt gekeken naar wat er kan en nodig is. Maar daarbij moet de patiënt niet uit het oog worden verloren. Wij zijn benieuwd wanneer de patiënt die al zolang wacht nu merkt dat er ruimte komt bij de ziekenhuizen. We gaan er op toezien dat het niet blijft bij mooie woorden over regionale afstemming en samenwerking, maar dat er ook echt wordt samengewerkt om de patiënt snel te helpen.

Uit gegevens van de ziekenhuizen blijkt dat de wachttijden per regio verschillen. De NZa adviseert patiënten die sneller willen worden geholpen om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar. Die kan hen bemiddelen naar een ander ziekenhuis of een zelfstandige kliniek waar ze sneller aan de beurt zijn.