Meer ruimte voor ziekenhuiszorg, maar ziekteverzuim blijft hoog

De Nederlandse ziekenhuizen geven aan dat hun operatiecapaciteit weer iets is toegenomen. De capaciteit is echter nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Deze week (peilmoment maandag 14 februari) zijn 13% minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Vorige week (peilmoment maandag 7 februari) was dat 14%. Dat blijkt uit de Informatiekaart Druk op de zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wekelijks publiceert.

Daarnaast stijgt het aantal ziekenhuizen dat aangeeft alle kritieke planbare zorg binnen zes weken te kunnen leveren licht. Maandag 7 februari gaven nog 66 van de 73 ziekenhuizen dat aan. Deze week stijgt dat naar 68.

Planbare zorg

Ook zijn er deze week opnieuw meer ziekenhuizen die aangeven volledig planbare zorg te leveren. Deze week zijn dat er 18. Vorige week gaven 17 ziekenhuizen aan deze zorg weer volledig te leveren. De overige ziekenhuizen geven aan deels planbare zorg te leveren. Bij het opschalen van de planbare zorg moeten ziekenhuizen er rekening mee houden dat de vervolgzorg, zoals de huisartsenzorg en de thuiszorg, hierdoor niet extra wordt belast.

Ervaren druk en ziekteverzuim

De ervaren druk op de IC neemt opnieuw iets af, van 2,5 naar 2,4. Op de verpleegafdeling daalt deze van 2,6 naar 2,5. Dit is gemeten op een schaal van 5, waarbij 2 staat voor zorgelijk en 3 voor ernstig. Wel zien we dat het ziekteverzuim in de hele zorgketen hoog blijft. Op de IC is het ziekteverzuim licht gedaald van 10,3% naar 10,1%. Op de verpleegafdeling stijgt het ziekteverzuim van 10,0% naar 10,6%. De regionale verschillen zijn hierin groot. Ook in de rest van de keten, bijvoorbeeld bij de huisartsen en in de thuiszorg, is een hoog ziekteverzuim onder zorgpersoneel. Daardoor blijft het ziekteverzuim de grootste uitdaging voor de zorg op dit moment.