Minder operaties in kerstvakantie, druk op zorg blijft hoog

Ziekenhuizen melden deze week (peilmoment maandag 27 december) een afschaling van de ziekenhuiszorg die vergelijkbaar is met vorige week. Op dit moment zijn 45% minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Vorige week waren dit er 46% minder. In de weken daarvoor lag dit rond de 40 procent. Dat blijkt uit de informatiekaart Druk op de zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wekelijks op dinsdag publiceert. De iets hogere afschaling is waarschijnlijk toe te schrijven aan de kerstperiode. Het is gebruikelijk dat in deze periode minder operaties worden uitgevoerd.

Beeld: ©SSK

20 van de 73 ziekenhuizen geven aan niet alle kritieke planbare zorg binnen zes weken te kunnen leveren. Dit is vergelijkbaar met het beeld van vorige week, toen waren dit 21 ziekenhuizen. Het gaat hier om zorg die wel binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. 

Net als in de voorgaande weken geven bijna alle ziekenhuizen aan planbare zorg zoals knie- en heupoperaties te hebben afgeschaald. 38 ziekenhuizen verlenen helemaal geen planbare zorg meer. Vorige week waren dit er 37. Ziekenhuizen houden hun reguliere zorg afgeschaald om ervoor te zorgen dat zij acute en semi-acute zorg (zorg die binnen 24 uur moet worden verleend om gezondheidsschade te voorkomen) kunnen blijven verlenen.