Druk in ziekenhuizen blijft hoog

Ziekenhuizen melden deze week (peilmoment maandag 27 december) een verdere afschaling van de ziekenhuiszorg. Op dit moment zijn 46% minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Vorige week waren dit er 40% minder. Dat blijkt uit de informatiekaart Druk op de zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wekelijks op dinsdag publiceert. De afschaling is waarschijnlijk toe te schrijven aan de kerstperiode. Het is gebruikelijk dat in deze periode minder operaties worden uitgevoerd.

21 van de 73 ziekenhuizen geven aan niet alle kritiek planbare zorg binnen zes weken te kunnen leveren. Dit is vergelijkbaar met het beeld van vorige week, toen waren dit 20 ziekenhuizen. Het gaat hier om zorg die wel binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. De NZa heeft vorige week bijzondere aandacht gevraagd voor het opschalen van deze zorg de komende weken.

Net als in de voorgaande weken geven bijna alle ziekenhuizen aan planbare zorg zoals knie- en heupoperaties te hebben afgeschaald. 37 ziekenhuizen verlenen helemaal geen planbare zorg meer. Vorige week waren dit er 39. Ziekenhuizen houden hun reguliere zorg afgeschaald om ervoor te zorgen dat zij acute en semi-acute zorg (zorg die binnen 24 uur moet worden verleend om gezondheidsschade te voorkomen) kunnen blijven verlenen.

De ontwikkelingen rondom de omikronvariant maken dat verdere opschaling van de capaciteit voor de (semi-)acute zorg (Covid en non-Covid) en kritiek planbare zorg nodig is om de meest urgente zorg de komende tijd doorgang te laten vinden. De NZa blijft deze ontwikkelingen de komende tijd volgen.