Druk in ziekenhuizen blijft hoog maar stijgt vooralsnog niet verder

Ziekenhuizen melden deze week (peilmoment maandag 20 december) geen verdere afschaling van de ziekenhuiszorg. Dat blijkt uit de informatiekaart Druk op de zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit wekelijks op dinsdag publiceert. Op dit moment zijn 40% minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Vorige week waren dit er 41% minder.

©SSK

Net als vorige week geven 20 van de 73 ziekenhuizen aan niet alle kritiek planbare zorg binnen zes weken te kunnen leveren. Het gaat hier om zorg die wel binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Bekeken wordt waar mensen binnen de regio binnen zes weken behandeld kunnen worden, of er wordt naar alternatieven gezocht.

Net als in de voorgaande weken geven bijna alle ziekenhuizen aan planbare zorg zoals knie- en heupoperaties te hebben afgeschaald. 39 ziekenhuizen verlenen helemaal geen planbare zorg meer. Vorige week waren dit er 42. Ziekenhuizen houden hun reguliere zorg afgeschaald om ervoor te zorgen dat zij acute en semi-acute zorg (zorg die binnen 24 uur moet worden verleend om gezondheidsschade te voorkomen) kunnen blijven verlenen.

De ontwikkelingen rondom de omikronvariant maken dat verdere opschaling van de capaciteit voor de (semi-)acute zorg (Covid en non-Covid) en kritiek planbare zorg nodig is om de meest urgente zorg de komende tijd doorgang te laten vinden. De NZa blijft deze ontwikkelingen de komende tijd volgen.