Begrijpelijke informatie voor verzekerden nodig om te kunnen kiezen voor passende zorgpolis

Heldere informatie over de inhoud, de kwaliteit en de prijs van zorg is belangrijk voor verzekerden. Daarmee kunnen zij weloverwogen kiezen voor een zorgverzekering, zorgaanbieder of behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverzekeraars om verzekerden uiterlijk 12 november te informeren over de zorgverzekeringspremie en zo transparant mogelijk te zijn over het gecontracteerd zorgaanbod voor 2022. Daarnaast passen wij per 1 april 2022 de regeling ‘Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten’ aan om de informatievoorziening aan consumenten nog meer te verbeteren. 

©SSK

Gecontracteerd zorgaanbod

Wij vinden dat het gecontracteerd zorgaanbod al zoveel mogelijk bekend moet zijn bij de start van het overstapseizoen op 12 november 2021. Wij kunnen ons voorstellen dat de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande onzekerheid, het moeilijker maakt voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders om afspraken te maken. We vragen zorgverzekeraars duidelijk te zijn over het gecontracteerde zorgaanbod en zoveel mogelijk uniform te communiceren over wat de gevolgen zijn voor verzekerden als er (nog) geen contract is gesloten.

Keuzebegeleiding

Goede keuzebegeleiding door zorgverzekeraars helpt consumenten om een passende zorgpolis te kiezen. Wij vinden het belangrijk dat zorgverzekeraars niet alleen informatie geven over de prijs maar ook bijvoorbeeld preventie, samenwerking in de regio en duurzaamheid onder de aandacht brengen. Ook dat zijn aspecten waar verzekerden hun keuze voor een zorgpolis op kunnen baseren. Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid om deze informatie op een begrijpelijke manier bekend te maken bij verzekerden. Duidelijke taal en concrete voorbeelden helpen daarbij.

Nieuwe regeling

Per 1 april 2022 passen wij de regeling ‘Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten’ aan om de informatievoorziening aan (aspirant)verzekerden nog meer te verbeteren. Met de herziening wordt geborgd dat de informatie die door zorgverzekeraars wordt aangeboden, de consument beter ondersteunt in het maken van een weloverwogen keuze.

Wij gaan ervan uit dat zorgverzekeraars met de invoering van de nieuwe regelgeving meer zullen investeren in de bruikbaarheid van informatie. Daarnaast verwachten wij dat zorgverzekeraars ook zelf onderzoek zullen doen naar de wijze waarop die informatie het beste kan worden gegeven. Daarbij krijgen zorgverzekeraars zo veel mogelijk ruimte om zelf invulling te geven aan de manier waarop ze aan normen in deze regeling en de wet kunnen voldoen. Vanzelfsprekend houden wij hierop toezicht en grijpen wij in als de informatieverstrekking onvoldoende is.

Ondanks dat de nieuwe regeling pas per 1 april 2022 in werking treedt, gaan wij er vanuit dat zorgverzekeraars waar mogelijk nu al zo veel als mogelijk aansluiting zoeken bij de herziene regeling informatieverstrekking. Zodat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken voor hun zorgverzekering.