NZa biedt ruimte voor meer monitoring op afstand

Zes nieuwe facultatieve prestaties maken de bekostiging van telemonitoren bij zes veelvoorkomende aandoeningen mogelijk. Patiënten hoeven bij telemonitoring minder vaak naar het ziekenhuis te komen, omdat (een deel van de) controles thuis kunnen worden uitgevoerd. Het gaat dan om hartritmestoornissen, hypertensie, hartfalen, pijn op de borst, COPD en astma. De initiatiefnemers van deze nieuwe prestaties zijn het Amsterdamse OLVG ziekenhuis en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestaties nu vastgesteld. Hiermee zijn ze ook voor andere ziekenhuizen beschikbaar.

Beeld: ©NZa

Telemonitoring is een waardevolle toepassing van digitale zorg en daarmee een belangrijk onderdeel van passende zorg. De coronapandemie heeft de meerwaarde van het anders aanbieden van zorg bewezen: veel zorg die voorheen in een behandelkamer plaatsvond, bleek ook op afstand te kunnen.

Dankzij telemonitoring krijgen patiënten meer persoonsgerichte zorg en meer regie in hun behandelproces. Zo geeft de monitoring van vitale waarden de patiënt directe feedback die geruststelt in geval van normale waarden. Maar in het geval van afwijkende waarden kan de patiënt direct contact opnemen met de zorgverlener. We verwachten dat dankzij deze vroege signalering, patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven voor een regulier herhaalconsult en dat het aantal (spoed)opnames afneemt.

Een patiënt van het OLVG maakt gebruik van een app om zijn hartritmestoornis op afstand te monitoren en deelt zijn persoonlijke ervaring:

Toen ik de app in september 2021 ging gebruiken, had ik al twee jaar last van boezemfibrilleren. Ik besefte alleen nooit precies wanneer ik deze had. Met de app kon ik meten of ik een hartritmestoornis had. Hierdoor werd ik er steeds bewuster van dat ik er een had, en soms voelde ik de stoornis zelfs aankomen. Het vreemde was dat ik hier geen patroon in zag. Het gebeurde ’s nachts, maar ook overdag, als ik rustig op de bank zat of juist aan het sporten was. Het mooie van de app is, dat je op ieder moment van de dag zelf kunt controleren of je een ritmestoornis hebt. Voorheen moest je naar het ziekenhuis om het te laten checken.

De mogelijkheden van facultatieve prestaties

Het OLVG ziekenhuis en Zilveren Kruis hebben samen de nieuwe facultatieve prestaties aangevraagd. Deze aanvullende mogelijkheid  in de bekostiging is per 2021 binnen de medisch-specialistische zorg ingevoerd. Ook andere ziekenhuizen die de zorg op dezelfde wijze willen verlenen, kunnen de nieuwe prestaties voor monitoring op afstand gebruiken. Zij moeten daarover wel een contract aangaan met een zorgverzekeraar.

Wij stimuleren het gebruik van facultatieve prestaties omdat het zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid geeft om zorg (regionaal) anders te organiseren. De vergrijzing, het tekort aan zorgverleners en de snelle technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen. De nieuwe facultatieve prestaties voor monitoring op afstand sluiten goed aan bij de landelijke ambities van ziekenhuizen om meer zorg op afstand te leveren, daar waar het kan en wenselijk is.

Structurele bekostiging

Samen met verschillende branche- en beroepsorganisaties en zorgverzekeraars werken we tegelijkertijd ook aan een nieuwe reguliere bekostiging van telemonitoren per 2023. Op deze manier willen we in de bekostiging voldoende ruimte geven aan de snelle ontwikkelingen die er zijn rond telemonitoren. We monitoren tegelijk het gebruik van de 6 nieuwe facultatieve prestaties. Bij een werkbaar en wenselijk alternatief kunnen de 6 facultatieve prestaties op termijn opgenomen worden in de reguliere bekostiging, maar dit hoeft niet per se. Wanneer individuele partijen de voorkeur geven aan het gebruik van de 6 nieuwe facultatieve prestaties telemonitoren, is dat ook mogelijk.

In de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2022 beschrijven wij de ruimte in de regels voor digitale zorg.