Impact van corona zichtbaar in zorg voor zintuiglijk gehandicapten

De corona-epidemie heeft ook gevolgen voor de zorg voor mensen met een auditieve/communicatieve, visuele beperking, of een beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis (zg-zorg). In 2020 is minder zorg geleverd dan zorgaanbieders en zorgverzekeraars hadden afgesproken en zijn de wachttijden opgelopen. Dat blijkt uit de monitor Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2021 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de effecten en de contractering bij de nieuwe bekostiging.  

©SSK

Vanwege de corona-epidemie hebben specialisten minder patiënten doorverwezen naar de specifieke zorg voor mensen met een auditieve/communicatieve of visuele beperking vergeleken met voorgaande jaren. Net als bij andere zorgsectoren zal dus zorg moeten worden ingehaald. Tegelijkertijd zien we dat verzekeraars en aanbieders door de nieuwe bekostiging betere afspraken kunnen maken over passende zorg. Ook zijn er meer stappen gezet op het gebied van digitalisering en e-health. Het is belangrijk dat deze trend doorgezet wordt.

Vandaag verschijnt de monitor met daarin het verslag van ons onderzoek naar de effecten van de nieuwe bekostiging. Deze trad in januari 2020 in werking en was nodig om beter aan te sluiten op de manier waarop de zorg wordt geleverd, en om het inkoopgesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars beter te faciliteren. De monitor Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2021 behandelt de effecten en de contractering bij de nieuwe bekostiging, en de oorzaken van de gestegen zorg(kosten) die de afgelopen jaren zijn waargenomen.

We geven naast de effecten en risico’s bij de nieuwe bekostiging ook een aantal aanbevelingen. Zo adviseren we meer te sturen op passende zorg, bijvoorbeeld als het gaat om de sterke groei in behandelingen voor taal-ontwikkelingsstoornissen. De nieuwe prestaties stellen beter in staat om te vergelijken en resultaatafspraken te maken. We begrijpen dat dit in de eerste jaren moeilijk is vanwege bijvoorbeeld overgangseffecten, maar roepen op deze doelen niet uit het oog te verliezen en stapsgewijs uit te bouwen. Waar nodig ondersteunen wij met analyses of aanpassing van de regelgeving.