Ziekenhuizen schalen reguliere zorg deze week opnieuw verder op

Het aantal operatiekamers dat in Nederlandse ziekenhuizen beschikbaar is voor reguliere, niet-coronazorg, is opnieuw gestegen. Ziekenhuizen schalen de reguliere zorg weer op omdat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt. Afgelopen maandag was 83%  van het normaal beschikbare aantal operatiekamers in gebruik. Vorige week maandag was dat nog 79%. Dat blijkt uit gegevens die ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeld-portaal van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

©isk

Nog 9 ziekenhuizen geven aan de kritieke planbare zorg, de zorg die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, slechts deels volgens planning te kunnen leveren. Vorige week waren dat er 15. Twee van de ziekenhuizen geven aan de norm van 6 weken voor een deel van deze zorg nog steeds te overschrijden. Vorige week waren dat er 5. 

14 procent van de ziekenhuizen geeft aan de planbare zorg volledig te kunnen leveren. Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft deels planbare zorg te kunnen leveren is 77%. De resterende 9% geeft aan geen planbare zorg te kunnen leveren. De acute en semi-acute zorg is overal beschikbaar.

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten uitschrijven naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken ligt op 97% van wat we zouden verwachten zonder corona-uitbraak. Het aantal verwijzingen naar de ggz was vorige week, net als in de voorafgaande weken, iets hoger dan verwacht zonder corona-uitbraak.

Nu de druk op de ziekenhuizen afneemt, zal de NZa niet meer wekelijks maar om de week rapporteren over de druk op de ziekenhuiszorg en het aantal verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg. De eerstvolgende rapportage hierover publiceren we in de week van 28 juni. Deze monitoring blijft de komende tijd van belang, vooral omdat de inhaalzorg op gang gebracht moet worden.