Helft ziekenhuizen kan de kritieke planbare zorg niet meer volledig volgens planning leveren

De druk op de zorg neemt verder toe. Nog maar 49% van de ziekenhuizen zegt de kritieke planbare zorg volledig volgens planning te kunnen leveren. Vorige week was dit 63%. Kritieke planbare zorg is zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Dit betekent dat de uitgestelde kritieke zorg dus binnen een paar weken moet worden ingehaald. De acute en semi-acute zorg kunnen nog steeds altijd worden geleverd. Ook de druk op de IC is in alle ziekenhuizen onverminderd hoog. Dit blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit. Naast cijfers over de medisch-specialistische zorg publiceert de NZa deze week ook rapporten over de gevolgen van covid op de oncologische zorg en de verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg.

Beeld: ©isk

Medisch-specialistische zorg

Het geschatte aantal gemiste verwijzingen sinds maart 2020 is opgelopen tot 1,4 miljoen. Dit heeft geleid tot 1,1 miljoen minder polikliniekbezoeken (5,6%) en 230 duizend minder operaties (16%). Afgelopen week was het aantal patiënten dat is verwezen naar het ziekenhuis 11% lager dan verwacht. Het aantal polikliniekbezoeken en operaties was in maart lager dan de verwachting. Alleen bij cardiologie, dermatologie en oogheelkunde waren de operaties conform de cijfers van voorgaande jaren. Het aantal covid-patiënten neemt weer duidelijk toe in maart.

Oncologische zorg

De afgelopen week ligt het aantal verwijzingen met een verdenking van kanker iets onder het niveau dat wordt verwacht zonder covid-crisis (91%). In totaal wordt het aantal gemiste verwijzingen (sinds maart 2020) geschat op 97 duizend. In de oncologische zorg is het aantal patiënten en behandelingen veel minder teruggelopen dan gemiddeld in de rest van de medisch-specialistische zorg. Het aantal nieuw gevonden tumoren is bijna op het verwachte niveau, met uitzondering van darmkanker en borstkanker. Dit komt door de tijdelijke stop van de bevolkingsonderzoeken. 

Ggz

De NZa schat in dat er sinds maart 2020 ongeveer 75.000 minder verwijzingen waren naar de ggz dan verwacht was zonder corona. Sinds een week neemt het aantal verwijzingen weer toe. Dit kan een inhaalslag zijn. Vooral de verwijzingen voor ADHD, autisme, angstklachten, stemmingsklachten en psychotraumatische stoornissen is in de afgelopen week een stuk hoger dan in april 2019.