Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik!

De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik. De NZa heeft regelgeving en prestaties vastgesteld en de concepttarieven voor 2022 gepubliceerd. Er zijn bovendien verschillende factsheets en spelregels opgesteld. Ook de benodigde tabellen voor de bekostiging en voor zorgvraagtypering zijn beschikbaar. Met deze nieuwe informatie kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich verder voorbereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel in 2022.
Beeld: ©SSK

Gezamenlijke inspanningen

In 2019 begonnen zorgaanbieders, behandelaren, zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers en de overheid met elkaar aan de uitwerking van de bekostiging. Deze manier van samenwerken is nog steeds uniek. Het zorgprestatiemodel is door veldpartijen en overheid sámen uitgedacht.

Een belangrijke mijlpaal is nu behaald. De regels staan vast en de prestaties en tarieven zijn bekend. Dat is relatief vroeg, maar niet zonder reden. De resterende negen maanden van 2021 zijn voor iedereen hard nodig in aanloop naar de invoering. De EPD’s moeten worden aangepast, de organisatie moet worden voorbereid en medewerkers moeten worden opgeleid.

Wat volgt er nog?

De partijen van het zorgprestatiemodel gaan nu verder met het opstellen van ‘veldafspraken’ over het zorgprestatiemodel. Die gaan onder meer over beroepen in ggz en fz, verwijsregels, zorgvraagtypering, verantwoording & controle en gepast gebruik. De veldafspraken moeten in juli 2021 klaar zijn.

Als onderdeel van het zorgprestatiemodel gaan regiebehandelaren straks voor elke patiënt het zorgvraagtype bepalen. De technische informatie over de zorgvraagtypering is beschikbaar. Het programma werkt nu aan een praktijkhandleiding.

In de komende paar weken controleren we of de nu uitgeleverde functionele specificaties volledig aansluiten op de vastgestelde regelgeving. Rond 1 mei zullen dan de functionele specificaties in definitieve vorm worden uitgeleverd. 

Maak nu kennis met het zorgprestatiemodel!

Het programma zal partijen zo goed mogelijk informeren. In april en mei zijn er webinars die gaan over prestaties, setting en tarieven, zorgvraagtypering en beroepen. Later in het jaar komen er ook gratis e-learning-programma's voor verschillende functies, zoals zorgprofessionals, administratieve medewerkers en controllers en managers.

Voorbereiding

Met de nieuwe informatie kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich verder voorbereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is een grote verandering. Daarom gaan we met een monitor volgen hoe de voorbereidingen gaan. De partijen in het programma gaan hun leden vragen om aan de monitor deel te nemen. Daarnaast betrekken wij ook ICT-leveranciers. De informatie uit de monitor kan het programma gebruiken om ervoor te zorgen dat het zorgprestatiemodel een goede start krijgt.

Overzicht documentatie

De NZa en het programma hebben de volgende documenten gepubliceerd:

 • NZa-beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (BR/REG-22137)
 • NZa-regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (NR/REG-2214)
 • NZa-beleidsregel tariefopbouw prestaties in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (BR/REG-22143)
 • NZa-tarievenlijst 2022 (prijspeil 2021)
 • Codetabellen Zorgprestatiemodel 2022
 • Tabellen zorgvraagtypering
 • Spelregels correct registreren en declareren
 • Functionele specificaties geautomatiseerde controles
 • Factsheets over setting, zorgtrajectnummer, onderlinge dienstverlening en verwijstypen & zorglabels
 • Informatie over de regiebehandelaren
 • Informatie over de planning van simulatie en contractering
 • Functionele specificaties zorgprestatiemodel

Al deze documenten staan op de website van het zorgprestatiemodel onder downloads. De NZa-documenten zijn ook te vinden op de zorgsectorpagina 'zorgprestatiemodel per 2022'.