Ziekenhuizen schalen operatiecapaciteit verder af

Gemiddeld hebben Nederlandse ziekenhuizen de operatiecapaciteit afgelopen week 5 procentpunten verder afgeschaald. Vorige week was 78% van de Nederlandse operatiekamers nog in gebruik in vergelijking met een normale situatie zonder coronavirus. Deze week (peilmoment dinsdag (vanwege Pasen)) is dat 73%.

©isk

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten hebben kunnen uitschrijven naar ziekenhuizen lag de afgelopen week op 90% van wat we zouden verwachten zonder coronapandemie. De voorafgaande week lag dat percentage nog op 93%.

De kritieke planbare zorg – die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen – kan in 79% van de ziekenhuizen volledig volgens planning worden geleverd. Dat is iets minder dan vorige week. In de overige 21% van de ziekenhuizen lukt dat deels volgens planning.

Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft planbare zorg volledig te kunnen leveren is net als vorige week 8%. Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft planbare zorg deels te kunnen leveren is 73%, vorige week was dat nog 82%. 19% geeft aan geen planbare zorg te kunnen leveren, een toename van 8 procentpunt ten opzichte van vorige week.