Ziekenhuizen melden nog geen grote afschaling; minder mensen overleden in langdurige zorg

De capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen om reguliere zorg te leveren is deze week vergelijkbaar met de afgelopen weken. Ziekenhuizen melden in het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit wel dat deze week (peilmoment afgelopen maandag) iets minder operatiekamers in gebruik zijn dan vorige week.

©SSK

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten hebben kunnen uitschrijven naar ziekenhuizen lag de afgelopen week op 93% van wat we zouden verwachten zonder coronapandemie. De voorafgaande week lag dat op 94% van wat we zouden verwachten.

Beschikbaarheid reguliere ziekenhuiszorg

Deze week is 78% van de Nederlandse operatiekamers in gebruik in vergelijking met een normale situatie zonder corona. Dat is iets lager dan vorige week, toen nog 80% van de operatiekamers in gebruik was. De weken daarvoor lag dat percentage op 79%.

De kritieke planbare zorg – die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen - kan in 81% van de ziekenhuizen volledig volgens planning worden geleverd. In de overige 19% van de ziekenhuizen lukt dat deels volgens planning. Dat is ook iets lager dan vorige week.

De planbare zorg is in 8% van de ziekenhuizen volledig beschikbaar. In 82% van de ziekenhuizen is deze deels beschikbaar. Net als in de afgelopen weken is de acute en semi-acute zorg overal volledig beschikbaar.

Ggz

Huisartsen hebben de afgelopen week opnieuw meer verwijzingen dan verwacht uitgeschreven voor hun patiënten naar de geestelijke gezondheidszorg. Dat beeld zagen we ook in de afgelopen weken. Dat betekent dat onze schatting van het totaal aantal gemiste verwijzingen daalt. Vorige week was het totaal aantal gemiste verwijzingen sinds het begin van de corona-uitbraak in Nederland 78 duizend. Begin maart van dit jaar was dat nog 84 duizend.

Langdurige zorg

Uit de cijfers over februari (de meeste recente cijfers) blijkt dat het aantal mensen dat een indicatie krijgt voor de gehandicaptenzorg en de verpleging en verzorging vergelijkbaar is met voorgaande jaren. We zien een flinke toename in het aantal afgegeven indicaties voor de langdurige ggz. Dat komt door de uitbreiding van het aantal ggz zorgprofielen met directe toegang tot de Wlz. Het aantal mensen met een indicatie voor langdurige zorg dat overlijdt, daalt in de loop van februari verder. Vanaf eind februari is er sprake van ondersterfte en overlijden er minder mensen met een Wlz-indicatie dan normaal in deze periode.

Lege bedden

Door de corona-uitbraak kan het zijn dat er meer bedden in verpleeghuizen leeg blijven dan normaal. Daar kunnen meerdere oorzaken voor zijn. Bijvoorbeeld dat mensen een opname uitstellen of dat verpleeghuizen vanwege personeelsproblemen nog geen nieuwe bewoners kunnen opnemen. De bezettingsgraad van verpleeghuisbedden daalt vanaf begin oktober, maar is sinds begin januari stabiel (rond de 97%). Eind februari zijn 4139 meer bedden leeg dan gemiddeld in de eerste 10 weken van 2020.

In de vorige rapportage meldden we nog 5016 lege bedden eind januari. Dat stellen we in de nieuwe rapportage naar beneden toe bij, omdat uit de nieuwste data blijkt dat de leegstand met terugwerkende kracht minder groot was. Het verzuimpercentage in de verpleging, verzorging en thuiszorg blijft met 9,2% hoog (peildatum 1 februari 2021).