Verwijzingen huisarts en behandelcapaciteit ziekenhuizen stijgen verder

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten hebben kunnen uitschrijven naar ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en de ggz is de afgelopen week opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit onze wekelijkse analyse van de data van ZorgDomein. Daarnaast geven ziekenhuizen in ons Zorgbeeldportaal aan dat het beschikbare aantal operatiekamers deze week verder toe is genomen. Dat geldt ook voor de capaciteit bij ziekenhuizen om planbare zorg te leveren en de zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen.

©isk

In de afgelopen week lag het aantal verwijzingen naar medisch-specialistische zorg op 97% van wat we zouden verwachten zonder corona-uitbraak. Het aantal verwijzingen ligt hoger dan in voorgaande jaren, en ook hoger dan de afgelopen weken. In totaal zijn sinds de corona-uitbraak ruim 1,4 miljoen minder verwijzingen uitgeschreven naar de medisch-specialistische zorg dan verwacht zonder coronapandemie.

Behandelcapaciteit

Afgelopen maandag (peilmoment van de week) zijn in vergelijking met een normale situatie zonder corona 79% van de operatiekamers in gebruik. Vorige week was dit 77% van de normale capaciteit. Daarnaast geeft 8% van de ziekenhuizen in het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit aan alle planbare zorg te kunnen leveren, tegenover 7% vorige week. 83% van de ziekenhuizen zegt dat deels beschikbaar te hebben. Vorige week was dat 81%.

Kritisch planbare zorg, de zorg die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, is deze week in 78%  van de ziekenhuizen volledig volgens planning beschikbaar. Vorige week was dat in 74% van de ziekenhuizen het geval. In de andere gevallen is deze zorg deels beschikbaar. De acute en semi-acute zorg is overal beschikbaar.

Ggz

Huisartsen hebben de afgelopen week meer verwijzingen uitgeschreven voor hun patiënten naar de geestelijke gezondheidszorg dan verwacht. Tot vorige week bleef het aantal verwijzingen voor ouderen nog iets achter, maar in de cijfers van afgelopen week zien we dat ook voor ouderen meer verwijzingen worden uitgeschreven dan verwacht.