Symposium over weglekken zorggeld trekt honderden deelnemers

Hoe voorkomen we het oneigenlijk gebruik van zorggelden? Die vraag stond centraal op het Symposium naar aanleiding van ons fenomeenonderzoek complexe bedrijfsstructuren, dat wij afgelopen vrijdag organiseerden in samenwerking met het CCV. Aanleiding was het rapport Complexe juridische structuren bij zorgaanbieders.

Hierin analyseren wij welke legitieme redenen er zijn om gebruik te maken van complexe bedrijfsstructuren, maar ook hoe deze bedrijfsstructuren kunnen bijdragen aan oneigenlijk gebruik van zorggelden. Vrijdag was het tijd voor het vervolg: hoe voorkomen we dit? Honderden ambtenaren, notarissen, accountants, bankiers, zorgverzekeraars en anderen dachten mee.

©Ssk

In 2040 geven we naar verwachting een kleine 180 miljard euro uit aan de zorg, een groei van 80% ten opzichte van nu. Dit brengt risico’s met zich mee met het oog op de betaalbaarheid en toegankelijkheid van onze gezondheidszorg. Het is essentieel dat de beschikbare zorggelden juist worden besteed. Vaak gaat dit goed, maar helaas niet altijd. Het weglekken van zorggeld moet koste wat kost worden tegengegaan. Het symposium van afgelopen vrijdag bewees dat die noodzaak ook gevoeld wordt bij onder andere notarissen, banken, advocaten, zorgkantoren en gemeenten. Maar liefst 22 verschillende deelgroepen gingen met elkaar aan de slag om binnen hun vakgebied oplossingen te verzinnen bij de eerder geïdentificeerde risico’s. Tientallen oplossingen werden er aangedragen om barrières op te werpen.

De afgelopen tijd werkte de NZa hard aan het vormgeven van het barrièremodel, dat dus afgelopen vrijdag samen met andere partijen werd ingevuld. Aan de hand van het barrièremodel kun je systematisch doorlopen op welke momenten er risico’s bestaan – de zogenoemde ‘gelegenheden’. Vervolgens is het zaak om te bedenken hoe de verschillende betrokken partijen daar barrières kunnen opwerpen.

Het integrale rapport – inclusief gevuld barrièremodel – wordt uiterlijk in mei gepubliceerd.