Ziekenhuizen melden stijging operatiecapaciteit, ggz is stabiel

Ziekenhuizen melden in het Zorgbeeldportaal opnieuw een toename in de operatiecapaciteit.  Afgelopen maandag (peilmoment van de week) zijn in vergelijking met een normale situatie zonder corona 77% van de operatiekamers in gebruik. Vorige week was dit nog 72% van de normale capaciteit. Uit cijfers van ZorgDomein blijkt dat het aantal verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg de afgelopen week weer op 86% lag van wat we zouden verwachten zonder coronapandemie. Dit was medio februari, mogelijk vanwege het winterweer, een stuk lager.

©SSK

Daarnaast geeft 7% van de ziekenhuizen in het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit aan alle planbare zorg te kunnen leveren. 81% van de ziekenhuizen zegt dat deels beschikbaar te hebben. Kritisch planbare zorg, de zorg die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, is in 74% van de ziekenhuizen volgens planning beschikbaar. Dat is vergelijkbaar met vorige week.

Ggz

Het aantal verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg ligt, net als in de voorafgaande weken, rond het niveau dat we zouden verwachten zonder corona-uitbraak. Het aantal verwijzingen voor ouderen lijkt iets achter te blijven. In de wachttijden voor geestelijke gezondheidszorg zien we weinig veranderingen in de afgelopen maanden. Voor de meeste diagnoses zijn de wachttijden vergelijkbaar met vorig jaar. Uitzonderingen daarop zijn de aanmeldwachttijden voor pervasieve stoornissen en voor aandachtstekort- en gedragsstoornissen. Deze zijn langer dan vorig jaar.

Op basis van data van 6 ggz-aanbieders die samen 18% van de omzet in de ggz vertegenwoordigen kunnen we een indicatie geven over de geleverde zorg. Daarin zien we dat ook op het gebied van de zorgregistraties er in de weken tot 24 januari weinig opvallende veranderingen te zien.

Het aandeel patiënten dat per week zorg ontving ligt hoger sinds de corona-uitbraak. Mogelijk hielden behandelaren tijdens de coronapandemie meer een vinger aan de pols, of is er een toename aan digitale zorg. Ouderen lijken minder directe behandelminuten te ontvangen.

De verzuimgegevens van Vernet laten in januari 2021 zien dat het kortdurend verzuim in de ggz iets lager ligt dan in januari 2020. Het langdurend ziekteverzuim is vergelijkbaar met vorig jaar.