Meer capaciteit in de ziekenhuizen, minder verwijzingen

Uit gegevens die ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeld-portaal van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt opnieuw dat er meer capaciteit beschikbaar is om de reguliere, niet-coronazorg, te leveren. De landelijke operatiecapaciteit is met 70% iets hoger dan vorige week. Toen was nog 68% daarvan beschikbaar. Daarnaast geeft 75% van de ziekenhuizen aan de kritisch planbare zorg weer volledig te leveren. Vorige week gaf nog 71% aan deze zorg volgens planning te leveren die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen.

©ssk

Daarnaast geeft 75% van de ziekenhuizen aan nog deels planbare zorg te leveren. 3% van de ziekenhuizen zegt de planbare zorgvolledig te leveren. Alle ziekenhuizen geven aan dat de (semi-)acute zorg volledig beschikbaar is. Dat is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande weken.

Verwijzingen

Als we kijken naar het aantal verwijzingen dat huisartsen kunnen uitschrijven voor hun patiënten naar de medisch-specialistische zorg, zien we in de afgelopen week een afname ten opzichte van de week ervoor. Vorige week lag het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken op 74% van wat we zouden verwachten zonder corona. Dit valt mogelijk te verklaren door het winterweer. De week daarvoor lag dit aantal op 85%.

Winterweer

Het aantal verwijzingen naar de specialismes interne geneeskunde en heelkunde nam afgelopen week minder af. Dit zou mogelijk te maken kunnen hebben met de behandeling van coronapatiënten en (de gevolgen van) het winterse weer.Het aantal verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg ligt al langer rond het niveau dat we zouden verwachten zonder corona-uitbraak.