Ziekenhuizen melden opnieuw opschaling reguliere zorg

Ziekenhuizen schalen deze week de zorg opnieuw verder op. Dat blijkt uit gegevens die de ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het aantal beschikbare operatiekamers ligt nu op 68% van wat normaal in gebruik is. Vorige week was dat nog 65%. Ook geeft 77% van de ziekenhuizen aan weer deels of volledig reguliere planbare zorg te leveren. Vorige week was dat nog 61%.

©SSK

Het aantal ziekenhuizen dat kritisch planbare zorg volledig kan leveren – de zorg die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen - stijgt licht, van 70 naar 71%. In de afgelopen week lag het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten konden uitschrijven naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken op 85% van wat we zouden verwachten zonder corona-uitbraak. In de week daarvoor was dat 86%. 

Ggz

Het aantal verwijzingen dat huisartsen hebben kunnen uitschrijven naar de geestelijke gezondheidszorg ligt iets boven de aantallen die we zouden verwachten zonder corona. We zien wel verschillen tussen diagnoses en tussen leeftijden. Zo ligt het aantal verwijzingen voor ouderen iets lager dan we zouden verwachten.

Scenario’s

Omdat we niet weten hoe de coronapandemie zich in Nederland ontwikkelt, bereiden we ons samen met onder meer het ministerie van VWS, de IGJ, LNAZ en LCPS voor op alle scenario’s. Aan de ene kant is dat een scenario met grote aantallen nieuwe coronapatiënten met grote gevolgen voor de gehele breedte van de Nederlandse zorg. Daarvoor brengen we samen met het LNAZ, het LCPS en de GGD GHOR in kaart welke data nodig zijn om bij zeer grote Covid-druk de goede keuzes te kunnen maken over de inzet van zorgcapaciteit en vervolgens te zorgen dat deze dataverzameling plaatsvindt.

Zorgbemiddeling

Maar we houden ook rekening met een scenario dat er juist weer meer ruimte komt voor de reguliere zorg. We kijken voortdurend met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het Landelijk Netwerk Acute Zorg hoe we de data in Zorgbeeld kunnen uitbreiden op basis van de noodzaak en de behoefte daartoe. Zo willen we dat ziekenhuizen en zelfstandige klinieken de actuele wachttijden delen voor een aantal veelvoorkomende planbare behandelingen, zoals heupvervangingen, borstreconstructies of liesbreukoperaties. Mensen die zorg nodig hebben weten zo waar ze terecht kunnen en kunnen contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor bemiddeling.