Aantal verwijzingen naar ziekenhuiszorg blijft achter

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten hebben kunnen uitschrijven naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken was vorige week 76% van wat we naar schatting zouden verwachten zonder corona-uitbraak. Vorige week werden 104 duizend verwijzingen uitgeschreven voor patiënten naar de medisch-specialistische zorg. Dat is minder dan in dezelfde week in 2020 en 2019. Ook voor zorgvragen die kunnen duiden op kanker blijft het aantal verwijzingen na de kerstvakantie achter bij wat we zouden verwachten zonder corona-uitbraak. Naar de ggz werden naar schatting juist iets meer verwijzingen uitgeschreven dan verwacht.

Beeld: ©SSK

Dat blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit van de gevolgen van de corona-uitbraak voor de verwijzingen naar de medisch-specialistische en de geestelijke gezondheidszorg. We baseren ons hierbij op verwijsdata van ZorgDomein. In deze rapportage geven we ook wekelijks een overzicht van de gegevens die ziekenhuizen in Zorgbeeld bijhouden over de druk op de zorg vanwege de zorg voor opgenomen coronapatiënten. In de rapportage staat ook de regionale cijfers en trends sinds begin december.

Operaties

Ziekenhuizen geven daarin aan dat ze weer iets meer capaciteit hebben om operaties uit te voeren. Deze week is de operatiecapaciteit gemiddeld genomen 46 procent afgeschaald. Vorige week was dat nog 50%.

Kritiek planbare zorg

Met 34% geven iets meer ziekenhuizen aan nog maar deels kritiek planbare zorg te kunnen leveren, de zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Vorige week gaf 32% nog aan die zorg nog maar deels te kunnen leveren.

Acute en planbare zorg

Het aandeel ziekenhuizen dat aangeeft niet alle acute zorg beschikbaar te hebben, is net als de voorgaande weken 3%. De overige 97% geeft aan dat de acute zorg nog volledig beschikbaar is. Het aandeel ziekenhuizen dat aangeeft geen planbare zorg meer te leveren, is gedaald van 54% vorige week naar 51%  deze week. Geen van de ziekenhuizen geeft aan alle planbare zorg te kunnen leveren.

Aantal patiënten per verpleegkundige

Het gemiddeld aantal patiënten per verpleegkundige op de IC is met 2,3 gelijk gebleven. Het aantal patiënten in de kliniek per verpleegkundige ligt net als de afgelopen weken op 3,4. Het gemiddeld landelijke ziekteverzuim is opnieuw iets gedaald, nu van 7,8 naar 7,7%.

We roepen mensen op om bij gezondheidsklachten contact op te blijven nemen met de huisarts. De huisarts kan vervolgens beoordelen wat er nodig is. Zo nodig verwijzen ze patiënten door naar een ziekenhuis of zelfstandige kliniek.