Afschaling reguliere zorg vergelijkbaar met vorige week, regionaal wel verschillen

De afschaling van de reguliere ziekenhuiszorg is deze week vergelijkbaar met vorige week. Dat blijkt uit de gegevens over de druk op de reguliere zorg die Nederlandse ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit. De gemiddelde afschaling van de operatiecapaciteit is op dit moment 50%. Dat is vergelijkbaar met vorige week (51% afschaling).

Roaz overleg reguliere zorg
©SSK

Regionaal zijn er op alle onderwerpen wel verschillen, ook in de trend van de afgelopen weken. Het aandeel van de ziekenhuizen dat aangeeft niet meer alle kritiek planbare zorg te kunnen leveren, de zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, is met een procentpunt gestegen naar 32% .

Het aandeel ziekenhuizen dat aangeeft niet alle acute zorg beschikbaar te hebben, is net als vorige week 3%. De overige 97% geeft aan dat de acute zorg nog volledig beschikbaar is. Het aandeel ziekenhuizen dat aangeeft geen planbare zorg meer te leveren, is 1 procentpunt gedaald naar 54%. Geen van de ziekenhuizen geeft aan nog alle planbare zorg te kunnen leveren. Vorige week was dat nog 1%.

Het gemiddeld aantal patiënten per verpleegkundige op de IC is gestegen van 2,2 naar 2,3. Het aantal patiënten in de kliniek per verpleegkundige ligt net als vorige week op 3,4. Het gemiddeld landelijke ziekteverzuim is gedaald, van 8,4 naar 7,8% 

Verwijzingen

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten hebben kunnen uitschrijven naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken is na de kerstvakantie weer fors toegenomen, zoals ook in andere jaren. In de eerste week van 2021 hebben 103 duizend verwijzingen plaatsgevonden. Dat is ook meer dan in dezelfde periode vorig jaar maar nog niet op verwachte niveau. Het totaal aantal gemiste verwijzingen sinds de corona-uitbraak loopt op tot naar schatting 1,23 miljoen.

Het aantal verwijzingen naar de ggz lag vorige week naar schatting ongeveer op het niveau dat we zouden verwachten zonder corona. In totaal gaat het sinds maart om ongeveer 84 duizend minder verwijzingen dan we zouden verwachten zonder crisis.