Verwijzingen ggz en medisch-specialistische zorg stabiel

Het aantal verwijzingen dat huisartsen hebben kunnen uitschrijven, is de afgelopen weken stabiel. We schatten het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen op dit moment op 87% van het verwachte aantal verwijzingen zonder coronacrisis. In de laatste 2 weken is het aantal verwijzingen 34 duizend minder dan verwacht. De verwijzingen naar de ggz zijn al een aantal weken net onder het niveau dat we zouden verwachten zonder corona-uitbraak. Wel zien we de afgelopen weken bij de ggz meer verwijzingen voor jongeren en meer verwijzingen voor ADHD en autisme.

©ssk

Dat blijkt uit de wekelijkse rapportages van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de gevolgen van de corona-uitbraak voor verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg. Voor deze rapportages baseren wij ons op cijfers van ZorgDomein.

Beschikbaarheid reguliere zorg

In Zorgbeeld houden ziekenhuizen de actuele beschikbaarheid van reguliere zorg bij en de druk die zij ervaren. Zorgaanbieders en het ROAZ kunnen deze informatie gebruiken om binnen de regio, en waar nodig daar buiten, te bespreken wat er nodig is om de reguliere zorg zo goed mogelijk door te laten gaan. Uit de gegevens in Zorgbeeld maken we op dat er regionaal verschillen zijn, als het bijvoorbeeld gaat over afschaling van het OK-programma of het ziekteverzuim. Landelijk is de afschaling van het OK-programma 26 procent. Het ziekteverzuim is gemiddeld 7,8%. Het is van belang om deze cijfers met voorzichtigheid te interpreteren, omdat actualiteit van data in Zorgbeeld nog een aandachtspunt is. We duiden deze resultaten niet, dit kan het beste binnen de ROAZ plaatsvinden.

Het is belangrijk dat mensen met gezondheidsklachten altijd contact opnemen met de huisarts of de vaste zorgverlener, ook in coronatijd. De huisarts of de vaste zorgverlener kan samen met de patiënt bepalen wat nodig en mogelijk is. Er zijn ook mogelijkheden van behandelen op afstand, zoals via beeldbellen. Helaas moeten patiënten wel vaker langer wachten. En soms is er alleen verder van huis, bijvoorbeeld in een ander ziekenhuis, een mogelijkheid om behandeld te worden.