Ook in 2021 vergoeding coronakosten voor aanbieders langdurige zorg

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen ook volgend jaar een vergoeding krijgen voor kosten die zij maken als gevolg van de corona-crisis. Het gaat dan om doorlopende kosten en extra kosten waar zij geen invloed op hebben. De reguliere vergoedingsregelingen lopen eind van dit jaar af. De Nederlandse Zorgautoriteit verlengt die nu voor 2021. 

Beeld: ©ssk

Met deze compensatieregelingen maken we het mogelijk dat zorgaanbieders ook in 2021 hun energie kunnen richten op het leveren van zorg, en hoeven zij zich geen zorgen te maken over hun financiële situatie. Zo kunnen zij iedere cliënt de zorg bieden die hij of zij nodig heeft.

De regeling voor doorlopende kosten biedt compensatie voor situaties die het gevolg zijn van de corona-uitbraak. Het gaat om de vergoeding van doorlopende kosten van zorgaanbieders die door het coronavirus tijdelijk minder zorg kunnen declareren omdat zij bijvoorbeeld minder cliënten hebben. Ook kunnen zij afzonderlijke dagbesteding of dagbehandelingsprestaties (per dagdeel) declareren als deze vanwege de coronacrisis op een vernieuwende wijze op de woongroep worden geboden.

Ook kunnen aanbieders op basis van de regeling compensatie krijgen voor extra kosten die zij vanwege de coronacrisis moeten maken. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inhuur van extra personeel of om maatregelen om de instelling corona-proof te maken. De lijsten van de personele en materiële kosten die in elk geval worden vergoed zijn voor 2021 aangepast.