Belang regionale samenwerking blijft groot vanwege druk op reguliere zorg

Nederlandse ziekenhuizen kunnen vanwege de behandeling van coronapatiënten op dit moment ruim een kwart minder operaties uitvoeren dan zij onder normale omstandigheden doen. Dat blijkt uit de cijfers die ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal over de beschikbare capaciteit die zij hebben voor het leveren van reguliere zorg. 

©ssk

Deze week geven we ook voor het eerst inzicht in de regionale verschillen. In sommige regio’s is ruim een derde van de operatiecapaciteit afgeschaald. Zorgbeeld geeft het inzicht op basis waarvan zorgaanbieders en zorgverzekeraars in gesprek kunnen gaan over wat er nodig om de toegang tot zorg in de regio te blijven garanderen. Hierbij stellen wij het doel dat iedereen in Nederland, ongeacht zijn of haar woonplaats, gelijke toegang tot zorg moet houden. Regionale verschillen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, bijvoorbeeld door een goede spreiding van COVID-patiënten.

Eerste beeld

We benadrukken dat deze eerste regionale, gepubliceerde cijfers met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, omdat de uitvraag pas recent is gestart. De duiding kan het beste binnen de ROAZ plaatsvinden. De gepubliceerde cijfers zijn nu nog een momentopname. De ambitie is om toe te werken naar een beeld dat de ontwikkeling laat zien.

Acute zorg

De informatie in Zorgbeeld laat zien dat de acute en semi-acute zorg landelijk voldoende toegankelijk is. Ook de kritisch planbare zorg – de zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om blijvende gezondheidsschade en verloren levensjaren te voorkomen – is in alle regio’s nog beschikbaar. Wel geven sommige ziekenhuizen aan daar nog maar deels plek voor te hebben. Dit onderstreept het belang van samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de regio.

Planbare zorg

In drie regio’s geeft de helft van de ziekenhuizen aan dat zij niet meer in staat zijn om de minder urgente planbare zorg te leveren. Dit is de zorg waarvan uitstel in beginsel niet leidt tot blijvende gezondheidsschade en verloren levensjaren. In de overige regio’s geven de meeste ziekenhuizen aan dat deze nog wel deels beschikbaar is. In alle regio’s is de druk op de zorg zo hoog dat bijzondere maatregelen en accentverlegging nodig zijn om de kwaliteit van zorg overeind te behouden. De ziekenhuizen geven evenwel aan dat de kwaliteit van zorg op dit moment niet in gevaar komt.

Verwijzingen ziekenhuizen

Daarnaast publiceren we wekelijks het aantal verwijzingen dat huisartsen in de voorafgaande week voor hun patiënten konden uitschrijven naar de ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Voor de ziekenhuiszorg lag dat vorige week op 85 procent van het niveau dat we zouden verwachten onder normale omstandigheden.

Het gaat in totaal om ruim 1,11 miljoen minder verwijzingen dan we zouden verwachten zonder corona-uitbraak. Het aantal verwijzingen voor zorgvragen die kunnen duiden op kanker stijgt de laatste weken niet meer en lijkt te stabiliseren. Daarmee is het aantal verwijzingen nog niet op het niveau van 2019.

Ggz

Het totaal aantal verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg lijkt stabiel te blijven en is nog steeds bijna vergelijkbaar met de aantallen voor de corona-uitbraak. In totaal hebben vorige week ongeveer 8.900 verwijzingen plaatsgevonden. Dit is 94% van het verwachte aantal verwijzingen zonder corona. Het totaal aantal gemiste verwijzingen sinds de corona-uitbraak in maart is nu ongeveer 81.000.