Minder onrechtmatige en onzekere kosten langdurige zorg

De zorgkantoren zijn goed bezig om onrechtmatigheden en onzekerheden in de langdurige zorg terug te dringen. Ook richten ze hun financiële processen steeds professioneler in. Daarnaast zetten zij goede stappen ten aanzien van het persoonsgebonden budget (pgb). Daar is de onzekerheid over de vraag of zorg geleverd is opgelost. De zorgkantoren stelden hiervoor samen met het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een leidraad op. Steeds meer regio’s krijgen toegang tot het budgethoudersportaal. Het duurt waarschijnlijk nog drie jaar voordat alle budgethouders over zijn.

©SSK

Dat zijn de belangrijkste conclusies in het NZa-rapport ‘De kosten van onze langdurige zorg in 2019’. De totale kosten van de langdurige zorg waren in 2019 ruim € 23,4 miljard. Wij stellen vast dat hiervan € 22,6 miljard rechtmatig is uitbetaald. € 261 miljoen is onrechtmatig. Dit zijn vooral de onrechtmatigheden die nog ontstaan bij de uitbetalingen van het pgb door de Sociale Verzekeringsbank (€ 143 miljoen).

Persoonsgebonden budget

De zorgkantoren spannen zich in om hun pgb-cliënten aan te sluiten op het  budgethoudersportaal. In dit systeem kunnen pgb-houders hun zorgadministratie voeren. Ook de declaraties verlopen via dit portaal. Wij zijn tevreden over de inzet van de zorgkantoren om hun regio’s aan te sluiten op het budgethoudersportaal. Dit voorkomt onrechtmatige besteding van het persoonsgebonden budget en geeft de zorgkantoren de mogelijkheid tot het uitvoeren van betrouwbare data-analyses.

Mondzorg

Ook zijn er formele onrechtmatigheden voor mondzorg (€ 76,2 miljoen). Op mondzorgdeclaraties voerden alle zorgkantoren formele controles uit. Wij zien dat de zorgkantoren goede stappen zetten om het proces van controle en goedkeuring van mondzorgdeclaraties beter vorm te geven. Wel moeten sommige zorgkantoren nog stappen zetten om vast te stellen of de mondzorg feitelijk geleverd is aan hun cliënten. Wij zijn tevreden met de vooruitgang die zij boeken op dit proces.

Onzeker door corona

Van de kosten van de langdurige zorg is een bedrag van € 457 miljoen onzeker. Dit komt vooral omdat vanwege de corona-uitbraak een aantal zorgaanbieders niet op tijd hun verantwoording over de geleverde zorg kon aanleveren aan de zorgkantoren. Dit leidt tot onzekerheden van € 352 miljoen.

De NZa brengt een aantal rapporten uit over het toezicht op de zorgkantoren. Dit is het deelrapport over de kosten van de langdurige zorg.