In oktober lijkt inhaalslag ziekenhuiszorg voorbij

Het aantal geregistreerde patiëntcontacten en behandelingen in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken was in oktober vergelijkbaar met dezelfde periode in 2018 en 2019. In september waren deze aantallen nog duidelijk hoger. In de oktoberdata is geen brede afschaling van de ziekenhuiszorg te zien. Daarnaast publiceren we voor het eerst cijfers uit ons Zorgbeeldportaal, waarin inmiddels bijna alle ziekenhuizen de actuele beschikbaarheid van reguliere zorg bijhouden.

ziekenhuiszorg met icoon
©ISK

Uit de oktoberregistraties van DHD blijkt dat het aantal operaties in de zomermaanden nog toenam, maar dat dit in oktober weer op normale niveaus lag. Bij cardiologie is het aantal operaties in die maand nog wel hoger dan in eerdere jaren, wat duidt op inhaalzorg.

Urgente zorg eerst

De prioriteit van ziekenhuizen is vanaf eind september wel verschoven naar meer urgente zorg. Dat gaat ten koste van de niet-urgente zorg. We zien dat het aantal geregistreerde patiëntcontacten en behandelingen in oktober in de ziekenhuizen voor de twee meest urgente zorgklassen nog boven de aantallen van 2019 lag in dezelfde periode. Voor de andere urgentieklassen lag dat in die periode lager. De wachttijden lopen de afgelopen maanden op.

Oncologie

De oncologische zorg kon in oktober grotendeels doorgang vinden, ondanks de oplopende besmettingscijfers. We zien in oktober wel minder patiënten dan in september, maar niet minder dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. In september en in mindere mate in oktober werden meer tumoren gevonden dan in dezelfde maanden in voorgaande jaren. De effecten van de tweede golf op het aantal diagnoses worden naar verwachting pas in de cijfers van november zichtbaar.

Ggz

De wachttijden zijn al langere tijd stabiel en vooral voor de gespecialiseerde ggz nog erg lang. Verder zien we vanaf eind september een lichte daling in het aantal nieuw gestarte trajecten in reactie op de tweede golf coronabesmettingen. In de laatste week van oktober lijkt dit weer te stijgen. We zien dat het aantal opnamedagen voor kinderen/jongeren lager is in vergelijking met andere leeftijdsgroepen en ten opzichte van 2019.

Zorgbeeld

Daarnaast publiceren we voor het eerst cijfers uit ons Zorgbeeldportaal. Daarin moeten ziekenhuizen bijhouden welke druk zij op de zorg ervaren. Daarvoor geven ze onder meer aan of het nog lukt om (semi-)acute, kritieke planbare zorg en overige planbare zorg te leveren. Ook delen ze het ziekteverzuim en in hoeverre OK-capaciteit is afgeschaald. Daaruit blijkt dat sommige ziekenhuizen tijdens de tweede golf ook de (semi-)acute zorg en de kritieke planbare zorg al deels hebben moeten afschalen. Dat onderstreept het belang van actueel inzicht in de capaciteit in de regio.

Zorgaanbieders en ROAZ-regio’s kunnen aan de hand van deze gegevens het gesprek aangaan en vaststellen wat nodig is om de reguliere zorg zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Dit doen wij om oplopende wachttijden en blijvende gezondheidsschade zoveel mogelijk te voorkomen. We zien daarnaast dat op dit moment het ziekteverzuim 8 procent is onder personeel dat direct zorg verleend aan patiënten.

Binnenkort zullen we de inzichten uit het Zorgbeeldportaal ook per regio delen. Vanaf 7 december worden daarnaast ook zelfstandige klinieken aangesloten op het portaal. Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken gaan vanaf die datum voor een aantal veel voorkomende minder urgente behandelingen hun capaciteit bijhouden, zodat inzichtelijk wordt waar mensen terecht kunnen voor deze zorg. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen deze informatie gebruiken om een plek te vinden voor hun patiënten en verzekerden.