Zorgbeeldportaal ondersteunt samenwerking reguliere zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) biedt zorgaanbieders en ROAZ-regio’s via het digitaal portaal Zorgbeeld inzicht in de beschikbaarheid van reguliere zorg in een regio. Dit inzicht helpt zorgaanbieders tijdens de coronacrisis bij de onderlinge samenwerking om de toegankelijkheid van de corona-zorg en reguliere zorg te kunnen borgen. In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelde de NZa samen met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) het portaal voor de reguliere zorg. Zorgbeeld biedt inzicht in de regio, maar geeft ook een landelijk beeld. Zo kunnen we samen met ziekenhuizen, klinieken en zorgverzekeraars knelpunten oplossen.

©SSK

De samenwerking met het LCPS en LNAZ is gericht op het creëren van één portaal voor zorgaanbieders, zowel voor het aanleveren van informatie over coronazorg als reguliere zorg. Het LCPS is verantwoordelijk voor een evenredige spreiding van coronapatiënten over het land, met het doel landelijk gelijke toegang tot reguliere zorg te borgen. De NZa wint informatie over de toegankelijkheid van de reguliere zorg in en stelt die landelijk en regionaal ter beschikking.

Urgentie

Ziekenhuizen en ROAZ-regio’s hebben sinds deze week toegang tot Zorgbeeld. In het portaal geven ze onder andere aan of het hen nog lukt om bepaalde categorieën van zorg te leveren en wat de druk is op hun personeel. De Federatie Medisch Specialisten heeft een klassenindeling van zorg gemaakt op basis van urgentie. Deze indeling is het uitgangspunt voor Zorgbeeld. Op termijn vullen we Zorgbeeld aan met de informatie van het LCPS over de spreiding van coronapatiënten. Ook breiden we Zorgbeeld waar nodig in de toekomst uit met informatie vanuit huisartsen, verpleeghuizen, revalidatiezorg en wijkverpleging.

Voorkomen gezondheidsschade

Om gezondheidsschade te voorkomen is het van groot belang dat mensen met ernstige gezondheidsklachten ook tijden de corona-uitbraak zorg krijgen. Het gaat dan om patiënten die binnen zes weken behandeld moeten worden. Het kan zijn dat ziekenhuizen geen ruimte hebben voor dit soort zorg door het aantal coronapatiënten dat zij behandelen. Dit is aanleiding om de spreiding van coronapatiënten anders vorm te geven en in de regio het gesprek te voeren over hoe de toegankelijkheid van de meer urgente reguliere zorg toch kan worden geborgd. Ook als het aantal coronapatiënten afneemt helpt Zorgbeeld om de reguliere zorg zo snel mogelijk weer op te starten. Hiertoe zullen we in overleg met betrokken partijen ook nog extra informatie gaan toevoegen aan het portaal. Dat helpt de toegang tot zorg in overal in Nederland gelijk en de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Het blijft belangrijk dat mensen met gezondheidsklachten contact opnemen met hun huisarts. Die kan beoordelen of mensen naar het ziekenhuis moeten of iets langer kunnen wachten.