Contractering kortdurende zorg verloopt positief: benut kansen voor verbetering

Er gaat veel goed in de contractering van eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg (kortdurende zorg). Zorgaanbieders en zorgverzekeraars beoordelen het contracteerproces met een (ruime) voldoende. Dat blijkt uit de monitor eerstelijnverblijf en geriatrische revalidatiezorg 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarnaast staan zorgverzekeraars en zorgaanbieders positief tegenover experimenten. Dit biedt een mooie kans om het eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatiezorg - en ook andere vormen van kortdurende zorg - verder te ontwikkelen.

©ISK

Tegelijkertijd zien we ruimte voor verbeteringen in de contractering van het eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatiezorg. Zodat mensen met de juiste zorg langer thuis kunnen blijven wonen en we de toegankelijkheid en betaalbaarheid van deze zorg ook in de toekomst kunnen waarborgen.

Kwaliteit

Wij verwachten onder meer dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de contracten afspraken maken die de zorgvraag van patiënten (in een regio) centraal stellen. Op dit moment zien wij dat nog maar beperkt. Ook ontbreken goede afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de organisatie en de kwaliteit van de kortdurende zorg. Dit komt onder meer omdat een integraal kwaliteitskader ontbreekt met kwaliteitsstandaarden. Wij roepen beroeps- en branchepartijen op om aan de slag te gaan met het opstellen van kwaliteitsstandaarden en/of beschrijvingen van goede zorg.

Gesprek

Daarnaast zien wij kansen waar het gaat om het verbeteren van het gesprek tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Inzicht in de onderbouwing van de tarieven door zorgverzekeraars zorgt voor meer transparantie van de contractering. Ook adviseren we zorgaanbieders en zorgverzekeraars om met elkaar in gesprek te gaan over de duur van het contract.

Gezamenlijke inkoop

Verder raden we aan om na te denken over het gezamenlijk inkopen van het eerstelijns verblijf en de geriatrische revalidatiezorg, de mogelijkheden van substitutie uit te breiden en in te zetten op experimenten over de sectoren heen. Als NZa gaan we graag met partijen in gesprek over hoe we de verschillende mogelijkheden om te experimenteren onder de aandacht kunnen brengen en hoe we experimenten kunnen evalueren.

Eerstelijnsverblijf

Het eerstelijnsverblijf is bedoeld voor kortdurend verblijf met geneeskundige zorg. Het is een oplossing voor bijvoorbeeld patiënten die na een ingreep in het ziekenhuis nog niet zelfstandig naar huis kunnen. Zij verblijven dan tijdelijk in een instelling voor eerstelijnsverblijf. Vaak wordt deze zorg georganiseerd door een verpleeginstelling, zorggroep of een huisartsenpost.

Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg is multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie. De zorg richt zich op het herstel van functioneren en het liefst een terugkeer naar de oude woonsituatie.

Het afgelopen jaar brachten wij vijf monitors uit over de contractering van de huisartsenzorg, wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg, paramedische zorg en eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg. Lees ook het artikel Bijzondere tijden vragen om goede contractering met daarin de belangrijkste lessen voor de contractering 2021.