Verwijzingen blijven achter, in september nog veel zorg ingehaald

Het aantal verwijzingen dat huisartsen konden uitschrijven naar de ziekenhuiszorg en de ggz is opnieuw lager dan verwacht zonder corona-uitbraak. Vorige week was dat voor de ziekenhuiszorg 76% van het verwachte aantal verwijzingen zonder corona-uitbraak. Het totaal aantal gemiste verwijzingen naar de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken is daarmee opgelopen tot 954 duizend.

Roaz overleg reguliere zorg
©SSK

Dat huisartsen minder verwijzen betekent niet per sé dat al deze mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Een deel van deze zorg zal niet ingehaald worden, bijvoorbeeld omdat klachten vanzelf over gaan. De oproep blijft om contact op te nemen met de huisarts bij gezondheidsklachten. Die kan beoordelen wat er nodig is.

Uit de nieuwe analyses van de gevolgen van de corona-uitbraak voor de medisch-specialistische zorg blijkt verder dat in september – dus voor het begin van de tweede golf – in de ziekenhuiszorg nog een inhaalslag plaats vond. Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis behandeld werd, was in september 19% hoger dan in september 2019 en 2018. We zien dat zowel meer urgente als niet-urgente zorg is geleverd in september. De grootste stijging in het aantal patiëntcontacten is te zien bij urgente zorgvragen en in academische ziekenhuizen. Maar dit is in de ziekenhuiszorg niet voldoende geweest om wachtlijsten weg te werken voor niet-urgente zorg. De wachtlijsten blijven bijvoorbeeld stijgen voor een knie- en heupvervanging.

Oncologie

Voor oncologie valt op dat ook hier het aantal verwijzingen beduidend lager is dan verwacht. Vorige week lag het aantal verwijzingen door de huisarts op 82% van het verwachte aantal. De cijfers over de geleverde zorg in de maand augustus en september laten zien dat een groot deel van de uitgestelde oncologische zorg deze zomer is ingehaald. Het aantal doorverwijzingen vanuit de huisarts was deze zomer op een gebruikelijk niveau. Het aantal gevonden tumoren was deze zomer op het verwachte niveau, in september was hier een inhaalslag zichtbaar. 

Het relatief grote aantal urgente verwijzingen in de zomer duidt mogelijk ook op patiënten die al langer rondliepen met klachten en met spoed of verkorte wachttijd zijn ingestuurd. In vergelijking met de overige reguliere zorg heeft de oncologische zorg meer capaciteit kunnen vrijmaken om de zorg in te halen. Dat dit nog niet geheel is gelukt is te wijten aan een achterblijvende zorgvraag, die voor een groot deel wordt verklaard uit het tijdelijk stilleggen van de bevolkingsonderzoeken.

Verwijzingen ggz

Huisartsen hebben vorige week naar schatting 92% van het verwachte aantal verwijzingen kunnen doen naar de geestelijke gezondheidszorg. Daarmee loopt het aantal gemiste verwijzingen sinds de corona-uitbraak in maart op tot 75.000. Wel is het percentage gemiste verwijzingen iets minder hoog dan vorige week.

Langdurige zorg

Uit de cijfers tot en met 11 oktober blijkt dat de tweede golf tot begin oktober er niet voor zorgde dat het sterftecijfer onder mensen met een Wlz-indicatie steeg. Dat was in het voorjaar wel het geval. Verder stijgt het aantal afgegeven indicaties voor Wlz-zorg na 20 september. Het aantal lege bedden in verpleeghuizen neemt verder af, tot 1.477 bedden begin oktober. Er zijn regionale verschillen in de bezettingsgraad.