Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?

Contact tussen arts en patiënt is essentieel om gezondheidsschade te voorkomen. Daarom publiceert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een informatiekaart die zorgaanbieders en zorgverleners helpt om patiënten duidelijk te maken wat zij kunnen verwachten nu de reguliere zorg wordt afgeschaald.  

Nieuws - Toegang tot zorg tijdens corona
Beeld: ©BGO

“Ik kan het niet genoeg benadrukken. Als je klachten hebt, bel de huisarts en leg het voor!” aldus Marian Kaljouw in juni 2020. Ook dit najaar benadrukt de NZa hoe belangrijk het is om bij gezondheidsklachten contact op te nemen met je (huis)arts of zorgverlener. Maar niet alle zorg kan op de gebruikelijke manier doorgaan.

De vernieuwde informatiekaart: 'Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?' helpt zorgaanbieders en zorgverleners om de juiste verwachtingen te scheppen en daarover ook helder te communiceren met patiënten. De NZa wil zorgaanbieders en zorgverleners hierbij ondersteunen. Ze kunnen de informatiekaart als leidraad gebruiken voor het aanpassen van de communicatie met patiëntgroepen.

Deze informatiekaart is een vervolg op de informatiekaart die we dit voorjaar hebben gepubliceerd: 'Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?'. De informatiekaart is tot stand gekomen in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS.