NZa in gesprek met verpleeghuizen over integrale vergelijking

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat in september in gesprek met de verpleeghuissector over de eerste proef met het nieuwe bekostigingsmodel ‘integrale vergelijking’. Afgelopen jaar heeft de NZa een nulmeting gedaan waarvoor zorgaanbieders gegevens hebben aangeleverd. Het doel van de nulmeting was om ervaring op te doen met het model. In september organiseert de NZa digitale bijeenkomsten met zorgaanbieders om de eerste ervaringen met het model te bespreken.
Integrale bekostiging verpleeghuiszorg september 2020
©NZa

Aanvankelijk was het plan om deze ‘duiding’ van de nulmeting in april al met de sector te starten, maar door de corona-uitbraak is dit verplaatst naar september. Met bestuurders, controllers en beleidsmedewerkers van verpleeghuizen die aan de nulmeting hebben meegedaan bespreken we de ervaringen met de integrale vergelijking en horen we ook wat er beter kan. Hun bevindingen en opmerkingen neemt de NZa mee in gesprekken met de brancheorganisaties en uiteindelijk in de rapportage voor VWS over de integrale vergelijking. 

De duidingsperiode met de aanbieders van verpleeghuiszorg bestaat uit twee digitale, interactieve livestreams en een serie digitale rondetafelgesprekken. In de eerste livestream ligt de nadruk  op een aantal technische aspecten, zoals het model van de integrale vergelijking en de gemaakte modelkeuzes. In de tweede livestream ligt de focus op de beleidsmatige gevolgen. Deelnemers kunnen gedurende beide livestreams vragen stellen en suggesties meegeven aan de NZa. Tijdens de livestreams zullen een aantal vragen ook direct worden beantwoord. In 19 ronde tafels gaan we met groepjes zorgaanbieders vervolgens verder de diepte in op een aantal specifieke onderwerpen. De animo onder zorgaanbieders is groot, zeker 250 mensen hebben zich aangemeld voor de livestreams en 180 voor de ronde tafelgesprekken.

Josefien Kursten, directeur Regulering bij de NZa, geeft het belang van de duidingsperiode aan: “De nulmeting was de eerste proef met de integrale vergelijking als een nieuwe manier om uiteindelijk tarieven op te baseren in de verpleeghuiszorg. We willen in september graag vertellen wat wij in deze eerste proef met het model hebben gezien, maar vooral ook horen van zorgaanbieders of ze zich herkennen in de eerste uitkomsten, wat ze er goed aan vinden, wat er nog ontbreekt en wat nodig is om het model verder te ontwikkelen tot een bruikbare methode.” 

Pas na deze duiding door de sector gaat de NZa in gesprek met VWS en de brancheorganisaties over een mogelijk vervolg. Op basis van de rapportage van de NZa dit najaar aan de minister van VWS beslist de minister over het vervolg van het traject.

Over de integrale vergelijking

De integrale vergelijking is een nieuw model dat de NZa ontwikkelt voor de bekostiging van de verpleeghuiszorg. Hierin worden zorgaanbieders op basis van de kosten die zij maken en de productie (zorg) die zij leveren met elkaar vergeleken. We hebben eind vorig jaar een uitvraag gedaan (de nulmeting) naar de kosten die aanbieders daadwerkelijk maken om verpleeghuiszorg te bieden. De individuele resultaten daarvan zijn in april dit jaar teruggekoppeld aan de deelnemende aanbieders.

Meer informatie over de integrale vergelijking is te vinden op praatmee.nza.nl