NZa maakt maatwerk voor coronakosten mogelijk in langdurige zorg

Er komt een maatwerkregeling voor zorgaanbieders in de langdurige zorg als ze de tweede helft van het jaar de zorg vanwege de corona-uitbraak nog niet volledig kunnen opstarten. Zorgaanbieders kunnen daarover maatwerkafspraken maken met zorgkantoren, zo staat in een nieuwe regeling van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nu de corona-uitbraak over het hoogtepunt heen is en zorgaanbieders stilgelegde zorg weer opstarten, lopen de reguliere vergoedingsregelingen af. De eerder getroffen regeling voor vergoeding van doorlopende kosten voor de intramurale gehandicaptenzorg en ggz geldt tot 1 augustus 2020. De intramurale ouderenzorg kan tot 1 september 2020 compensatie krijgen. 

Ook na deze datum is het mogelijk dat een zorgaanbieder de zorg niet goed kan opstarten. Bijvoorbeeld als er bij hem sprake is van een nieuwe besmetting. In zulke gevallen kunnen zorgaanbieders de kosten die zij vanwege corona moeten maken uiterlijk tot 1 januari 2021 vergoed krijgen. Aanbieders van dagbesteding kunnen een vergoeding krijgen als zij door de 1,5 meter maatregel minder cliënten kunnen opvangen.

Omdat het om uitzonderingen gaat, maken zorgaanbieders specifieke maatwerkafspraken met het zorgkantoor. Het is belangrijk dat cliëntenraden actief betrokken worden bij de invulling van de zorg in deze periode van maatwerkafspraken.