NZa maakt afspraken over opschalen reguliere zorg via ROAZ

De 11 Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) regio’s nemen op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het voortouw in het verder opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg. Het gaat om zorg die normaal gesproken in UMC’s, ziekenhuizen of klinieken wordt gegeven, en de zorg die nodig is na de opname.

De zorgvraag en het zorgaanbod zijn per regio anders. Het gefaseerd opstarten van de zorg vraagt dan ook een regio-specifieke aanpak.

De ROAZ-en kunnen die met hun kennis over de zorg in de regio’s bij uitstek coördineren. Hierover heeft de NZa met het Landelijk Netwerk Acute zorg en brancheorganisaties in de (ziekenhuis)zorg afspraken gemaakt.

Roaz overleg reguliere zorg
Beeld: ©SSK

Brede rol

De rol van het ROAZ wordt dus breder dan de coördinatie van acute zorg. Zij gaan ook de zorgvraag en het aanbod in een groot deel van de reguliere zorg bij elkaar brengen. De eerste stappen zijn hiervoor al gezet in verschillende regio’s met gebruikmaking van bestaande structuren. Het is de bedoeling dat zij samen met de belangrijkste zorgverzekeraars en de zorgaanbieders in hun regio een plan van aanpak maken om de opstart van de reguliere zorg en de vervolgzorg die nodig is na een ziekenhuisopname verder uit te breiden.

Informatie

Daarbij hebben zij behoefte aan goede informatie, bijvoorbeeld over de verwachte vraag naar zorg. De NZa gaat deze informatie samen met het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding (LCPS) en de zorgaanbieders leveren. Een expertgroep formuleert samen met de NZa de precieze behoefte.

Regionaal beeld

Met de zorgverzekeraars en de aanbieders kunnen de ROAZ zo in kaart brengen welke zorg het meest urgent is, maar ook de vraag naar de overige reguliere ziekenhuiszorg. Hierbij houden zij rekening met de draagkracht van de zorgprofessionals, het aantal beschikbare bedden en de beschikbare hulpmiddelen maar ook de zorg die nodig blijft voor coronapatiënten. Zo ontstaat een beeld hoe de zorg per regio opgeschaald kan worden. De NZa helpt bij het oplossen van knelpunten wanneer deze regio-overstijgend zijn of wanneer er geen overeenstemming is in de regio.